Neurologia i psychiatria

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego, a także zagadnienia z dziedziny psychiatrii.

Artykuły

Liczba artykułów: 65.

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Mimo znacznego rozwoju metod obrazowych, które z powodzeniem wykorzystujemy do badań ośrodkowego układu nerwowego, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego jest nadal bardzo przydatną, a niekiedy wręcz jedyną, metodą diagnostyczną....

Bezsenność

Bezsenność jest to zaburzenie prawidłowego rytmu, głębokości i czasu trwania snu i czuwania....

Ból głowy – jeden objaw, wiele przyczyn

Bóle głowy są bardzo rozpowszechnionym objawem chorobowym....

Bóle głowy

Są ludzie, którzy prawie nigdy nie cierpią na bóle głowy, ale niektórzy często doświadczają tej dolegliwości....

Bóle kończyn

Bóle mięśniowe, kostne i stawowe kończyn są najczęściej następstwem:...

Bóle kręgosłupa

Bólom kręgosłupa sprzyjają:...

Bóle w klatce piersiowej

Nagłe bóle w klatce piersiowej mogą być następstwem rozpoczynającego się w jej obrębie procesu chorobowego lub wyrazem zaostrzenia się przewlekłych stanów chorobowych....

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) to przewlekłe zaburzenie psychiczne, które wpływa na samopoczucie oraz zachowanie osoby chorej....

Choroba Alzheimera

Alois Alzheimer, wybitny niemiecki psychiatra i neurolog, opisał na przełomie XIX i XX wieku cechy kliniczne i zmiany histopatologiczne występujące w przebiegu otępienia u 51-letniej kobiety....

Choroba Alzheimera

Istotą choroby Alzheimera jest postępujące zwyrodnienie komórek nerwowych w mózgu, prowadzące do upośledzenia tzw. wyższych czynności nerwowych....

Choroba Parkinsona

Jest to dosyć częsta choroba u osób starszych, stopniowo zmniejszająca ich sprawność ruchową, a nierzadko również intelektualną....

Choroba Parkinsona i inne zespoły parkinsonowskie

Choroba Parkinsona to najczęstsza przyczyna parkinsonizmu. Parkinsonizm jest pojęciem szerszym, pod którym mieszczą się różne inne neurozwyrodnieniowe choroby jak zanik wieloukładowy, postępujące porażenie ponadjądrowe, zwyrodnienie korowo-podstawne, parkinsonizm naczyniowy, parkinsonizm, toksyczny, polekowy, zapalny i w przebiegu różnych chorób genetycznych np. choroby Wilsona....

Czkawka

Czkawką określa się napadowe, mimowolne, tzw. kloniczne skurcze przepony, powodujące wdech nagle przerwany zamknięciem głośni, uzewnętrzniające się rytmicznymi wstrząsami klatki piersiowej i charakterystycznym dźwiękiem....

Depresja – kilka definicji

Słowo „depresja” może być używane na określenie stanu występującego u człowieka, niekoniecznie pacjenta, obniżonego nastroju, smutku, przygnębienia, rezygnacji, zniechęcenia, bólu psychicznego. W tym znaczeniu oznacza ono pojedynczy objaw, symptom. ...

Depresja okiem lekarza

Świat, w którym żyjemy, jest zbiornikiem łez....

Drgawki

Drgawki, inaczej konwulsje, to niezależne od woli krótkie, szybko po sobie następujące skurcze mięśni szkieletowych lub skurcze uogólnione....

Duszność

Duszność jest to zazwyczaj subiektywne odczucie braku tchu (powietrza) i trudności w oddychaniu, które następują po nieproporcjonalnie małym wysiłku; duszność może także wystąpić w spoczynku....

Guzy mózgu

Guzem mózgu nazywa się nie tylko nowotwór, ale także każdą inną obcą dla mózgu strukturę, której powstanie i rozwój powoduje wzrost ciasnoty śródczaszkowej....

Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy jest jednostką chorobową, która nie należy do najczęściej występujących....