Zatrucia

Rozpoznawanie i zasady postępowania w zatruciach substancjami różnego pochodzenia.

Artykuły

Liczba artykułów: 23.

Częstość występowania ostrych zatruć

Obecnie na całym świecie zatrucia ostre stały się jednym z poważniejszych problemów służby zdrowia....

Grzyby trujące

Obserwując rośliny i grzyby niejednokrotnie jesteśmy oczarowani ich kształtem, barwą i zapachem....

Inne trucizny pochodzenia roślinnego

Przekazy ludowe odpowiedzialne były przez wieki zarówno za prawdę, jak i mit o potencjalnie trujących roślinach....

Insektycydy (środki owadobójcze)

Insektycydy ze względu na szeroki zakres stosowania i ilość użytkowanych preparatów mają największe znaczenie w ochronie roślin i toksykologii. Najważniejsze są związki polichlorowe i fosforoorganiczne....

Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach

Wbrew popularnemu poglądowi, że ratowanie zatrutych polega głównie na stosowaniu odpowiednich odtrutek, leczenie ostrych zatruć opiera się w przeważającej mierze na metodach objawowych. Wynika to z faktu, że w stosunku do olbrzymiej ilości trucizn mamy bardzo niewiele swoistych odtrutek....

Organizacja leczenia ostrych zatruć w Polsce

Do połowy bieżącego stulecia ostre zatrucia substancjami chemicznymi i lekami odgrywały marginesową rolę w praktyce lekarskiej....

Podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii

Toksykologia zajmuje się badaniem wpływu trucizn na organizmy żywe, wszystkimi aspektami niekorzystnego działania substancji chemicznych na systemy biologiczne....

Rozpuszczalniki organiczne

Rozpuszczalniki mają olbrzymie znaczenie i powszechne zastosowanie w przemyśle i wszelkich innych dziedzinach gospodarki. Ponadto rozpuszczalniki łatwo palne służą jako materiały pędne, a niepalne do tłumienia ognia w gaśnicach....

Substancje żrące (kwasy, zasady)

Silne kwasy i zasady powodują martwicę żywej tkanki (skóry, błon śluzowych), z którą się stykają....

Środki czyszczące do użytku domowego

Mnogość oraz powszechna dostępność środków czyszczących, ich atrakcyjne opakowania, brak zabezpieczenia przed łatwym otwarciem oraz beztroska dorosłych sprawiają, że są one wiodącą przyczyną zatruć przypadkowych, głównie wśród dzieci....

Ważniejsze zabiegi ratownicze stosowane w ostrych zatruciach

W myśl ogólnych zasad postępowania w ostrych zatruciach do najważniejszych zabiegów ratowniczych należy zaliczyć te, które mają na celu utrzymanie podstawowych czynności życiowych, tj....

Zasady rozpoznawania ostrych zatruć

Jedną z najczęstszych przyczyn nagłych zachorowań ze śpiączką są zatrucia chemikaliami i lekami....

Zatrucia spowodowane przez owady

Owady przez żądło wydzielają truciznę do rany....

Zatrucia spowodowane ukąszeniem żmii zygzakowatej

Jady wężów zawierają substancje o charakterze enzymów o bardzo dużej toksyczności i różnorodnym działaniu na organizmy zwierzęce....

Zatrucie lekami nasennymi

Leki nasenne i uspokajające tworzą w zasadzie wspólną grupę, której działanie można określić jako „nieswoiste” w sensie dość ogólnego działania na ośrodkowy układ nerwowy....