Układ nerwowy

Jedną z podstawowych właściwości żywej materii jest pobudliwość, to znaczy zdolność do reagowania na bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnetrznego, w sposób zapewniający ciągłość procesów życiowych. Zdolnością tą w najwyższym stopniu obdarzony jest układ nerwowy. Utrzymuje on łączność organizmu ze światem zewnętrznym, integruje czynności poszczególnych narządów i układów, tworząc z organizmu jedną całość, której składniki harmonijnie ze sobą współpracują.
Układ nerwowy człowieka anatomicznie składa się z ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego, zaś czynnościowo — z somatycznego oraz autonomicznego układu nerwowego.
Obwodowy układ nerwowy rejestruje za pomocą narządów zmysłów bodźce płynące z zewnątrz oraz przekazuje je za pośrednictwem włókien nerwowych dośrodkowych (aferentnych) do ośrodkowego układu nerwowego. Przekazuje także do narządów efektorowych impulsy z ośrodkowego układu nerwowego.
Podstawowe reakcje adaptacyjne są wrodzone (np. reakcje odruchowe), inne wykształcają się w trakcie życia osobniczego (np. reakcje psychiczne). Podłożem anatomicznym reakcji odruchowych jest łuk odruchowy. Każdy łuk odruchowy składa się z drogi doprowadzającej, która przewodzi pobudzenia od receptora do ośrodka scalającego (mózg, rdzeń kręgowy) oraz drogi odprowadzającej, przenoszącej pobudzenia do narządu wykonawczego (mięśni, gruczołów).

 

Hasła szczegółowe:

Komórka nerwowa

Obwodowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy

Mózg

Rdzeń kręgowy

Autonomiczny układ nerwowy

Ilustracje

Mózgowie — widziane z boku
Mózgowie — widziane z boku
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL
Mózgowie
Mózgowie
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL
Układ nerwowy obwodowy
Układ nerwowy obwodowy
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL
Układ nerwowy autonomiczny
Układ nerwowy autonomiczny
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL
Nerw rdzeniowy — schemat budowy
Nerw rdzeniowy — schemat budowy
Na przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego widoczne są skupiska komórek nerwowych (istota szara), które zajmują centralną część rdzenia. Istota szara ułożona jest w kształcie litery „H”, tworząc rogi tylne (grzbietowe) i rogi przednie (brzuszne). Do rogów grzbietowych dochodzą korzenie grzbietowe, które pośredniczą w przekazywaniu pobudzeń czuciowych. W rogach przednich zgrupowane są neurony ruchowe, których wypustki unerwiają komórki mięśniowe. Zewnętrzną warstwę rdzenia stanowi istota biała utworzona z włókien nerwowych.
Magdalena Korwin–Rujna
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL
Neuron
Neuron
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować