Ośrodkowy układ nerwowy

(OUN)
Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) obejmuje mózgowie (mózg, pień mózgu i móżdżek) oraz rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzenia dopływające z układu obwodowego i zapewnia prawidłowe reakcje organizmu na te bodźce. Impulsy nerwowe dochodzące do OUN są analizowane i integrowane na różnych poziomach. Wynikiem tego jest przesyłanie impulsów do komórek narządów efektorowych.
Wyższe poziomy OUN integrują impulsy z niższych poziomów i prowadzą do analizy i kojarzenia coraz bardziej skomplikowanych przejawów czynności. Miejscem najbardziej skomplikowanych procesów analityczno–integracyjnych, które są podłożem mowy, myślenia abstrakcyjnego i świadomości, jest kora mózgowa.

 

Hasła szczegółowe:

Mózg

Rdzeń kręgowy

 

Hasło główne:

Układ nerwowy

Ilustracje

Nerw rdzeniowy — schemat budowy
Nerw rdzeniowy — schemat budowy
Na przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego widoczne są skupiska komórek nerwowych (istota szara), które zajmują centralną część rdzenia. Istota szara ułożona jest w kształcie litery „H”, tworząc rogi tylne (grzbietowe) i rogi przednie (brzuszne). Do rogów grzbietowych dochodzą korzenie grzbietowe, które pośredniczą w przekazywaniu pobudzeń czuciowych. W rogach przednich zgrupowane są neurony ruchowe, których wypustki unerwiają komórki mięśniowe. Zewnętrzną warstwę rdzenia stanowi istota biała utworzona z włókien nerwowych.
Magdalena Korwin–Rujna
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować