Człowiek i jego organizm – ważne pojęcia

Zapoznaj się z informacjami na temat narządów, ich budowy i funkcji. Tu znajdziesz potrzebne pojęcia z dziedziny medycyny, by lepiej zrozumieć, co się dzieje w Twoim organizmie!

Anatomia

Liczba pojęć medycznych: 103.

DNA