Leukocyty

Krwinki białe (leukocyty) są komórkami, z których każda posiada jedno jądro i kulisty kształt. We krwi obwodowej jest ich od 4 do 10 tys./μl. Wszystkie krwinki białe tworzą układ białokrwinkowy, który bierze udział w procesie odporności organizmu.
Poszczególne elementy morfotyczne układu mają udział w zjawiskach fagocytozy, produkcji przeciwciał odpornościowych oraz zjawiskach odporności komórkowej, takich jak odrzucanie przeszczepów narządowych i tkankowych. W układzie białokrwinkowym wyróżnia się: granulocyty obojętnochłone (neutrofile), granulocyty kwasochłonne (eozynofile), granulocyty zasadochłonne (bazofile), limfocyty i plazmocyty oraz monocyty i makrofagi. Wszystkie komórki z wyjątkiem plazmocytów i makrofagów występują w warunkach fizjologicznych we krwi obwodowej.
Granulocyty pałeczkowate i wielosegmentowe są elementami dojrzałymi i mają zdolność przemieszczania się. Przenikają przez barierę krew–szpik i dostają się do krwiobiegu. W układzie krążenia przebywają około 10 godzin, po czym przechodzą do tkanek. Nieprawidłowe ilości białych krwinek prowadzą do leukopenii (niedobór) lub hiperleukocytozy (nadmiar).
Leukopenia występuje w następujących stanach chorobowych:
• aplazji i hypoplazji szpiku kostnego,
• uszkodzeniu szpiku przez leki i promieniowanie jonizujące,
• zakażeniach wirusowych — grypa, odra, WZW, różyczka, ospa wietrzna,
• kolagenozach — dochodzi do wytwarzania autoprzeciwciał,
• niektórych chorobach rozrostowych, np. białaczka włochatokomórkowa, osteomielofibroza — włóknienie szpiku kostnego.
Hiperleukocytoza występuje m.in. w:
• zakażeniach bakteryjnych,
• białaczkach.

 

Hasła szczegółowe:

Granulocyty

Limfocyty

Monocyty

 

Hasło główne:

Krew i jej wytwarzanie

Ilustracje

Krew
Krew
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować