Krew

Krew jest rodzajem tkanki łącznej, krążącej w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych, która składa się z komórek zawieszonych w płynie zwanym osoczem. Wśród komórek krwi wyróżnia się krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) oraz płytki krwi (trombocyty).
Dorosły człowiek — o ciężarze ciała 70–80 kg — ma 5–6 litrów krwi, co stanowi blisko 8% jego masy. Komórki zajmują około 45%, a osocze — 55% objętości krwi. Krew pełni trzy główne funkcje:
• transportową,
• odpornościową,
• zapewniającą utrzymanie homeostazy.
Podstawowymi funkcjami krwinek czerwonych jest dostarczanie tlenu tkankom, usuwanie dwutlenku węgla oraz udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej. W procesie odporności biorą udział różne rodzaje krwinek białych, a w procesie homeostazy — płytki krwi. Jest to możliwe, ponieważ krew, jako jedyna tkanka organizmu, ma zdolność przemieszczania się.
 

 

Hasła szczegółowe:

Osocze

Erytrocyty

Leukocyty

Granulocyty

Limfocyty

Monocyty

Płytki krwi

 

Hasło główne:

Krew i jej wytwarzanie

Ilustracje

Krew
Krew
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować