Wytwarzanie płytek krwi

Pierwszą zdeterminowaną komórką szeregu megakariocytów jest CFU–M, nazywana megakarioblastem. Ulega ona licznym podziałom w wyniku czego powstaje megakariocyt. W czasie megakariopoezy jądro komórkowe ulega podziałom. Cytoplazma dojrzałych megakariocytów stanowi źródło odsznurowujących się płytek krwi, uwalnianych do krążenia.
Hematopoeza odbywa się w wielu etapach, a jej końcowym produktem są w pełni zróżnicowane komórki krwi (wyjątek — limfocyty). Przejście z jednego etapu rozwoju do następnego jest regulowane przez wiele czynników. Zaburzenia przechodzenia komórek między poszczególnymi etapami prowadzi do gromadzenia niedojrzałych komórek także we krwi obwodowej. Stan taki nosi nazwę białaczki.

 

Hasło główne:

Krew i jej wytwarzanie

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować