Monopoeza

Monopoeza, czyli wytwarzanie monocytów, jest ciągłym procesem stymulowanym przez cytokiny, wytwarzane przez komórki podścieliska szpiku. Wyjściową komórką monopoezy jest CFU-M, która daje początek monocytom i makrofagom. W monopoezie pojawiają się kolejno: monoblast, promonocyt i monocyt. Monocyty krążące we krwi obwodowej i obecne w szpiku kostnym jak i makrofagi tkankowe odgrywają ważną rolę w przetwarzaniu antygenów, odpowiedzi immunologicznej i opsonizacji.
Proliferacja i różnicowanie komórki prekursorowej szeregu płytkotwórczego (CFU-Meg) prowadzi poprzez stadium megakarioblasta, promegakariocyta i megakariocyta do wytwarzania dojrzałych płytek krwi. Proces ten to megakariopoeza. Cytoplazma dojrzałych megakariocytów stanowi źródło odsznurowujących się płytek krwi, które są uwalniane do krążenia.

 

Hasło główne:

Krew i jej wytwarzanie

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować