N-Ż

Badania

Liczba badań: 39.

N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP, ang. procollagen I aminoterminal propetide)

PINP to białko znacznikowe (marker) procesu kościotworzenia (powstawania kości)....

Noradrenalina

Noradrenalina jest uwalniana z zakończeń nerwowych układu współczulnego oraz rdzenia nadnerczy razem z adrenaliną....

5-nukleotydaza

5-nukleotydaza to enzym sekrecyjny wątroby, wydzielany do żółci przez komórki miąższu tego narządu....

Oksytocyna

Oksytocyna to hormon wytwarzany w podwzgórzu....

Opadanie krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego) OB

Odczyn Biernackiego (OB) jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu....

Osteokalcyna

Osteokalcyna to najważniejsze białko niekolagenowe tkanki kostnej....

Parathormon (PTH)

Parathormon jest produkowany w przytarczycach....

Peptyd C

Peptyd C to fragment proinsuliny, który zostaje od niej odcięty w wyniku obróbki enzymatycznej....

Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (PTHrP, ang. parathyroid hormone related peptide)

PTHrP wykazuje podobieństwo do fragmentu parahormonu – hormonu produkowanego przez przytarczyce....

Polipeptyd trzustkowy (PP)

Polipeptyd trzustkowy to peptyd produkowany przez komórki typu PP rozproszonego układu hormonalnego przewodu pokarmowego....

Potas (K)

Potas jest głównym elektrolitem (kationem) wewnątrzkomórkowym. Jego stężenie zależne jest od wielkości podaży w diecie oraz wielkości wydalania prze nerki i przewód pokarmowy....

Produkty degradacji fibrynogenu/fibryny (FDP, ang. fibrin/fibrinogen degradation products)

Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny to fragmenty włóknika powstające w wyniku nasilenia procesu fibrynolizy – rozkładania zakrzepów wewnątrznaczyniowych....

Progesteron

Progesteron to hormon sterydowy; powstaje z cholesterolu....

Prolaktyna

Prolaktyna to hormon wykazujący działanie mammotropowe i laktogenne oraz wpływający na działanie gonad....

Renina, aktywność reninowa osocza (ARO)

Renina jest enzymem proteolitycznym wytwarzanym przez komórki wydzielnicze naczynia doprowadzającego kłębuszka nerkowego....

S-transferazy glutationu (GST) w moczu

W badaniu oznacza się S-transferazy – enzymy detoksykacyjne występujące w komórkach cewek nerkowych....

S-transferazy glutationu (GST) w surowicy krwi

W badaniu oznacza się S-transferazy – enzymy detoksykacyjne występujące w komórkach wątrobowych....

Sekretyna

Sekretyna jest wytwarzana przez komórki S dwunastnicy i jelita cienkiego....

Sód (Na)

Sód jest głównym kationem pozakomórkowym. Reguluje prawidłowe ciśnienie osmotyczne płynu pozakomórkowego, warunkujące ruch wody i elektrolitów przez błonę komórkową....

Stężenie hemoglobiny

Hemoglobina to białko transportowe, które w sposób odwracalny wiąże się z atomami tlenu w płucach i oddaje go w tkankach (wiązanie, tj....