Opadanie krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego) OB

Odczyn Biernackiego (OB) jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Jest określany po jednej, a czasem po dwóch godzinach. W warunkach fizjologicznych zależy od ciężaru właściwego krwinek i osocza oraz od wielkości opadających cząstek. Wynik zależny jest od nasilenia dysproteinemii (nieprawidłowy rozkład frakcji białek w elektroforezie) oraz paraproteinemii (obecność dodatkowego, nieprawidłowego białka), liczby poszczególnych elementów morfotycznych oraz zmian fizykochemicznych krwi.
Kiedy wykonujemy?
1. Badanie podstawowe.
2. Podejrzenie stanu zapalnego (choroby zakaźne, układowe choroby tkanki łącznej, choroba nowotworowa).
3. Monitorowanie leczenia chorób zapalnych.
Materiał do badania: osocze.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy: poniżej 10 milimetrów po 1 godzinie, poniżej 20 mm po 2 godzinach.
Uwagi: Przyspieszone opadanie krwinek świadczy o procesie patologicznym toczącym się w organizmie. Jednak stwierdzenie prawidłowego opadu krwinek nie wyklucza obecności patologii (nawet zapalenia czy nowotworu). Przy pomocy samej oceny opadu trudno jest monitorować przebieg kliniczny choroby, ponieważ zmiany OB następują znacznie wolniej niż zmiany stężeń białek ostrej fazy.
(2008-03-05)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować