C-D

Badania

Liczba badań: 19.

C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP, ang. procollagen I carboxyterminal propeptide)

C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I to białko znacznikowe (marker) procesu kościotworzenia (powstawania kości)....

C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I (ICTP, ang. carboxyterminal telopeptide of type I collagen)

C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I powstaje w procesie degradacji włókien kolagenowych....

C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I (Ctx – collagen type I crosslinked C-telopeptide)

Peptyd C-końcowej części telopeptydu łańcucha polipetydowego α1 kolagenu typu I występuje w dwóch postaciach izomerycznych: α i β....

Ceruloplazmina

Ceruloplazmina to glikoproteina produkowana w wątrobie....

Chlor (Cl)

Chlor to główny anion przestrzeni wodnej pozakomórkowej....

Cholesterol całkowity

Cholesterol jest niezbędny do prawidłowej syntezy hormonów sterydowych i kwasów żółciowych....

Cholesterol HDL

Frakcja HDL odprowadza cholesterol z tkanek do wątroby....

Cholesterol LDL

LDL to frakcja cholesterolu o niekorzystnym działaniu....

Cholinesteraza

Cholinesteraza to enzym wytwarzany w wątrobie....

Chromogranina (CgA)

Chromogranina to białko – glikoproteina, produkowane w komórkach guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (np. zespól rakowiaka, pheochromocytoma)....

Cystatyna C

Cystatyna C to białko wytwarzane przez wszystkie komórki zawierające jądro komórkowe....

Czas kaolinowo-kefalinowy (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, ang, Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)

Badanie polega na pomiarze czasu krzepnięcia osocza w obecności kefaliny i jonów wapnia po aktywacji glinką kaolinową....

Czas krwawienia

Czas krwawienia zależy w głównej mierze od prawidłowej funkcji płytek krwi i drobnych naczyń krwionośnych i od ich zdolności tworzenia zakrzepu w miejscu uszkodzenia naczynia....

Czas krzepnięcia

Czas krzepnięcia odzwierciedla czas aktywacji układu krzepnięcia w warunkach sztucznych....

Czas protrombinowy (Prothrombin Time)

Czas protrombinowy stanowi miarę aktywności osoczowych czynników krzepnięcia: I, II, V, VII i X....

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Dehydrogenaza mleczanowa to enzym cytoplazmatyczny obecny we wszystkich komórkach....

1,25-dihydroksycholekalcyferol

1,25-dihydroksycholekalcyferol to hormon powstający głównie w nerkach....

Dopamina

Dopomina jest uwalniana z zakończeń nerwowych układu współczulnego oraz rdzenia nadnerczy....

Książki