Onkologia

Wszystko o objawach, diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych, nazywanych także rakiem.

Artykuły

Liczba artykułów: 77.

Opieka nad chorym w trakcie leczenia

Każde leczenie, również onkologiczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia), może pociągać za sobą wiele objawów tzw. ubocznych, nie związanych bezpośrednio z chorobą, a ze skutkami działania leków....

Paliatywna chemioterapia raka piersi

Rak piersi w stadium rozsiewu zasadniczo jest chorobą nieuleczalną – to znaczy nie można się z niej całkowicie wyleczyć....

Pielęgniarki środowiskowe

Zadaniem pielęgniarki środowiskowej jest opieka nad chorymi, którzy wymagają wykonywania zabiegów w domu, np. zastrzyki, opatrunki, lub robienia zakupów, załatwiania spraw socjalnych....

Pierwotne nowotwory narządu ruchu

Pierwotne nowotwory narządu ruchu powstają z tkanek tworzących kość oraz tkanek sąsiednich, jak okostnej, mięśni, nerwów, naczyń, błon maziowych....

Poznaj proste zasady profilaktyki nowotworowej

Profilaktyka onkologiczna to nie tylko unikanie czynników szkodliwych, ale też wczesne wykrywanie oraz podjęcie szybkiego leczenia i rehabilitacji. Dlatego, aby ograniczyć zagrożenia chorobami nowotworowymi, powstał Europejski Kodek Walki z Rakiem, który zawiera 11 prostych zasady, o których warto pamiętać każdego dnia. ...

Profilaktyka chorób nowotworowych

Czynniki ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej nie są dotychczas w pełni poznane....

Radioterapia paliatywna w raku piersi

Ujawnienie się przerzutów odległych oznacza, że proces nowotworowy jest uogólniony, a leczenie ma charakter paliatywny....

Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego jest drugim nowotworem co do częstości występowania wśród mężczyzn po 60 roku życia....

Rak jądra – nowotwór potencjalnie wyleczalny w stadium rozsiewu

Rozsiana choroba nowotworowa w odczuciu społecznym – a także w opinii znacznej części lekarzy – kojarzy się z procesem powolnej, ale nieuchronnej progresji, prowadzącej prędzej czy później do zgonu pacjenta....

Rak odbytnicy

Rak odbytnicy najczęściej występuje między 50 a 60 rokiem życia....

Rak piersi – cele i zasady leczenia

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet....

Rak piersi – od diagnostyki do leczenia

Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce w grupie nowotworów, na jakie zapadają kobiety....

Rak płuca – największy zabójca wśród nowotworów

Z dwóch powodów rak płuca jest największym zabójcą wśród nowotworów złośliwych....

Rak prącia

Do najczęściej występujących nowotworów prącia należy rak....

Rak przełyku

Rak przełyku rozwija się najczęściej między 50 a 60 rokiem życia, znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet....

Rak wargi dolnej

Rak wargi dolnej występuje prawie zawsze u mężczyzn, głównie między 50 a 70 rokiem życia....

Rak żołądka

Rak żołądka należy do najczęstszych i najgroźniejszych nowotworów złośliwych....

Rokowanie w raku piersi

Inwazyjny rak piersi jest chorobą o bardzo poważnym rokowaniu....

Rola hospicjów

Organizacja sieci hospicjów jest jednym z najważniejszych osiągnięć humanitarnych w zakresie onkologii....

Rola radioterapii w raku piersi

Rak piersi pozostaje najczęstszym kobiecym nowotworem złośliwym oraz główną przyczyną zgonów pacjentek onkologicznych....