Badania

Liczba badań: 12.

C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP, ang. procollagen I carboxyterminal propeptide)

C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I to białko znacznikowe (marker) procesu kościotworzenia (powstawania kości)....

C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I (ICTP, ang. carboxyterminal telopeptide of type I collagen)

C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I powstaje w procesie degradacji włókien kolagenowych....

Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (PTHrP, ang. parathyroid hormone related peptide)

PTHrP wykazuje podobieństwo do fragmentu parahormonu – hormonu produkowanego przez przytarczyce....

1,25-dihydroksycholekalcyferol

1,25-dihydroksycholekalcyferol to hormon powstający głównie w nerkach....

Kalcytonina (CT)

Kalcytonina to hormon polipeptydowy wytwarzany głównie przez komórki C gruczołu tarczowego....

N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP, ang. procollagen I aminoterminal propetide)

PINP to białko znacznikowe (marker) procesu kościotworzenia (powstawania kości)....

Osteokalcyna

Osteokalcyna to najważniejsze białko niekolagenowe tkanki kostnej....

Wapń

Wapń odgrywa główną rolę w procesie mineralizacji tkanki kostnej....

Adrenokortykotropina (kortykotropina, ACTH)

Adrenokortykotropina to hormon uwalniany z przysadki mózgowej....

C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I (Ctx – collagen type I crosslinked C-telopeptide)

Peptyd C-końcowej części telopeptydu łańcucha polipetydowego α1 kolagenu typu I występuje w dwóch postaciach izomerycznych: α i β....

Estrogeny

Do estrogenów zaliczamy estradiol, estron i estriol....

Kortyzol

Kortyzol to główny hormon glikokortykosteroidowy wytwarzany przez warstwę pasmowatą kory nadnerczy....