C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I (Ctx – collagen type I crosslinked C-telopeptide)

Peptyd C-końcowej części telopeptydu łańcucha polipetydowego α1 kolagenu typu I występuje w dwóch postaciach izomerycznych: α i β. Powstaje w wyniku resorpcji kości w pod wpływem aktywności osteoklastów.
Kiedy wykonujemy?
1. Zwiększony obrót kostny (nasilenie procesów osteolizy w nadczynności przytarczyc i tarczycy).
2. Podejrzenie przerzutów nowotworowych do kości.
3. Osteoporoza pierwotna i wtórna.
4. Metaboliczne choroby tkanki kostnej (choroba Pageta, adynamiczna choroba kości).
Materiał do badania: surowica, dobowa zbiórka moczu (mocz należy zbierać do pojemnika przez całą dobę – pierwszą mikcję pomijamy, zbieramy kolejne przez cały dzień oraz pierwszą porcję moczu z dnia następnego).
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy:
a) surowica
– kobiety przed menopauzą – poniżej 4000 pmol/l,
– kobiety po menopauzie – poniżej 7000 pmol/l,
– dzieci – 7500±5000 pmol/l;
b) mocz
– kobiety przed menopauzą – poniżej 450 µg/mmol kreatyniny,
– kobiety po menopauzie – poniżej 800 µg/mmol kreatyniny,
– mężczyźni – poniżej 450 µg/mmol kreatyniny.
Uwagi: Peptyd występuje we wszystkich tkankach zawierających kolagen typu I z obecnością pirydynolinowych wiązań sieciujących.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować