Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Dehydrogenaza mleczanowa to enzym cytoplazmatyczny obecny we wszystkich komórkach. Występuje w 5 izoformach: LDH1-2 – głównie w mięśniu sercowym a także w krwinkach czerwonych i korze nerek, LDH3 – w płucach oraz komórkach nowotworowych, LDH4-5 – w mięśniach szkieletowych i wątrobie.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego (białaczki).
2. Podejrzenie złośliwej niedokrwistości hemolitycznej.
3. Podejrzenie uszkodzenia komórek mięśnia sercowego (zawał, zapalenie, niewydolność).
4. Choroby dróg żółciowych (uszkodzenie hepatocytów w wyniku zapalenia, działania toksyn lub nowotworów).
5. Uszkodzenie mięśni szkieletowych (miopatie).
6. Podejrzenie choroby nowotworowej.
7. Podejrzenie chorób płuc (zawał płuca, rak płuca).
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 20-80 nmol/l/s; izoenzym LDH1 stanowi około 50%, LDH4 – około 30%, a LDH5 – około 35% całkowitej aktywności LDH.
Uwagi: W warunkach prawidłowych w surowicy stwierdzamy niskie stężenia LDH. Enzym ten dostaje się do surowicy w większych ilościach w przypadku uszkodzenia (martwicy) komórek bądź w przypadku zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych w przebiegu niedokrwienia, zmian stężeń jonów lub po zadziałaniu toksyn, albo w komórkach szybko rosnących (nowotworowych). Zwiększenie stężenia LDH w surowicy potwierdza uszkodzenie komórek, choć nie przesądza jednoznacznie o jego lokalizacji.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować