N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP, ang. procollagen I aminoterminal propetide)

PINP to białko znacznikowe (marker) procesu kościotworzenia (powstawania kości). Peptyd jest uwalniany w czasie zewnątrzkomórkowej syntezy kolagenu – składnika strukturalnego tkanki kostnej.
Kiedy wykonujemy?
1. Zaburzenia układu kostnego (osteoproroza, patologiczne złamania, deformacje układu kostnego, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej).
2. Metaboliczne choroby tkanki kostnej (choroba Pageta, adynamiczna choroba kości).
3. Zwiększony obrót kostny (nadczynność przytarczyc, hiperkalcemia, nadczynność tarczycy).
Materiał do badania: surowica lub osocze.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 20-90 ng/l.
Uwagi: Peptyd jest uwalniany w przestrzeni pozakomórkowej z końca aminowego prokolagenu. Powstaje również w innych niż kości tkankach wytwarzających kolagen typu I. Stężenie PINP odzwierciedla liczbę nowo powstałych cząsteczek kolagenu. Wzrost poziomu markerów kościotworzenia może być wynikiem zwiększenia ilości miejsc przebudowy kości, wydłużenia fazy kościotworzenia w jednostkach przebudowy albo uruchomienia procesów kościotworzenia w różnych miejscach przebudowy (na powierzchni beleczek kostnych, powierzchni kości korowej od strony jamy szpikowej, powierzchni podokostnowej kości korowej).
Aktualizacja: 2017-01-10

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować