Troponina I i troponina T

Troponiny to białka kurczliwe mięśni poprzecznie prążkowanych (szkieletowych i mięśnia sercowego).
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego.
2. Diagnostyka dolegliwości bólowych w klatce piersiowej.
3. Podejrzenie uszkodzenia mięśni szkieletowych.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: nie wymaga specjalnego przygotowania.
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 godzina.
Norma: poniżej 0,1 ng/ml.
Uwagi: Wzrost stężenia troponiny obserwuje się w ciągu 3-8 godzin po zawale mięśnia sercowego. Szczytowe wartości pojawiają się po upływie 12-72 godzin od zawału, a do normalizacji dochodzi po 7-14 dniach. W celu określenia czasu wystąpienia zawału mięśnia sercowego zazwyczaj oznacza się stężenie troponin oraz aktywność kinazy kreatynowej – całkowitej i jej izoenzymu MB. Wzrost stężenia troponin obserwuje się również w przypadku incydentów naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (udar, wylew krwi) oraz u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
(2009-09-01)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować