Wazopresyna (AVP)

Wazopresyna to hormon antydiuretyczny produkowany w podwzgórzu. Działa w nerkach, powodując zmniejszenie wydzielania wody do moczu. Prowadzi to do oddawania mniejszej ilości bardziej zagęszczonego moczu. Ponadto wazopresyna obkurcza naczynia krwionośne i zwiększa ciśnienie tętnicze krwi. Bodźcami pobudzającymi uwalnianie wazopresyny są: spadek ciśnienia tętniczego, zmniejszenie objętości krwi krążącej oraz wzrost efektywnej molalności osocza, a także bóle i nudności.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie moczówki (oddawanie dużych ilości moczu).
2. Podejrzenie zespołu Schwartza-Barttera (związanego z nadmiernym wydzielaniem wazopresyny).
3. Zaburzenia elektrolitowe – hiponatremia.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 1,85-7,4 pmol/l (2-8 pg/ml).
Uwagi: Interpretacja wyniku jest możliwa pod warunkiem znajomości aktualnej molalności osocza (wartość prawidłowa to 280-295 mmol/kg wody). W przypadku konieczności różnicowania moczówki (ośrodkowa vs. nerkowa) dodatkowo przeprowadza się test z podaniem wazopresyny – zmniejszenie oddawania moczu po podaniu tego hormonu potwierdza ośrodkową postać moczówki prostej.
(2009-09-01)

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować