Organizacja leczenia ostrych zatruć w Polsce

Do połowy bieżącego stulecia ostre zatrucia substancjami chemicznymi i lekami odgrywały marginesową rolę w praktyce lekarskiej.
Następstwem rozwoju chemii i chemizacji współczesnego życia we wszystkich dziedzinach gospodarki stała się powszechna dostępność różnych substancji chemicznych, a nawet nieuchronna konieczność codziennego z nimi kontaktu. W konsekwencji wywołało to ogromny wzrost ostrych zatruć zarówno przypadkowych, jak i samobójczych. Nie bez wpływu na te ostatnie są także ujemne zjawiska znamionujące współczesną cywilizację, jak narastanie częstości nerwic, chorób psychicznych, alkoholizmu, narkomanii.
Wyjściem naprzeciw problemom, które w miarę narastania częstości ostrych zatruć wyłaniały się przed służbą zdrowia, było utworzenie ośrodków informacji toksykologicznej. Ich zadaniem jest udzielanie porad na każde wezwanie zarówno fachowemu personelowi służby zdrowia, jak i osobom prywatnym. Pierwszy taki ośrodek powstał w 1953 r. w Chicago. Z czasem – obok ośrodków informacji albo łączności z nimi – powstawały ośrodki leczenia zatruć i pracownie analiz toksykologicznych, a idea ośrodków toksykologicznych, niezależnie od form ich organizacji, rozpowszechniła się na całym świecie. W ten sposób toksykologia kliniczna wyodrębniła się jako oddzielna specjalność lekarska.
W Polsce powstanie pierwszych ośrodków toksykologicznych wiąże się z podjęciem przez Klinikę Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Klinikę Chorób Wewnętrznych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, na początku lat sześćdziesiątych, dyżurów przyjęć ostrych zatruć. W 1966 r. powstał Oddział Ostrych Zatruć Kliniki Chorób Zawodowych AM w Krakowie (obecnie Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ). W 1967 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej powołało 9 wojewódzkich ośrodków toksykologicznych (wliczając w to istniejące już dwa ośrodki: w Łodzi i Krakowie). Do zadań tych ośrodków należy zarówno informacja toksykologiczna, jak i leczenie specjalistyczne ostrych zatruć. W strukturze organizacji ośrodków, oprócz działu informacji i oddziału leczenia, przewidziano laboratorium analiz chemiczno-toksykologicznych, z którego usług mogą korzystać inne placówki służby zdrowia.
Regionalny ośrodek toksykologiczny pełni całodobowy dyżur lekarski, laboratoryjny i informacyjny.

GDAŃSK

I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć
Instytut Chorób Wewnętrznych AM
ul. Dębinki 7
80-211 GDAŃSK
□ „na ratunek” (058) 301 65 16
(058) 349 25 02
fax (058) 346 12 01

KRAKÓW

Klinika Toksykologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1
31-826 KRAKÓW
□ „na ratunek” (012) 411 99 99
/fax (012) 647 11 05; (012) 647 55 85

LUBLIN

Oddział Toksykologii
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jana Bożego
ul. Biernackiego 9
20-089 LUBLIN
□ „na ratunek” (081) 740 89 83
/fax (081) 747 26 75

ŁÓDŹ

Klinika Ostrych Zatruć
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera
ul. Św. Teresy 8
90-950 ŁÓDŹ
□ „na ratunek” (042) 657 99 00
/fax (042) 631 47 53

POZNAŃ

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Ośrodek Toksykologiczny
ul. Mickiewicza 2
60-834 POZNAŃ
□ „na ratunek” (061) 847 69 46
/fax (061) 848 13 51

RZESZÓW

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
z Ośrodkiem Toksykologicznym
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
35-301 RZESZÓW
□ „na ratunek”/ /fax (017) 866 44 09

SOSNOWIEC

Instytut Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego
Szpital Kliniczny
Klinika Chorób Zawodowych
Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć
ul. Kościelna 13
41-200 SOSNOWIEC
□ „na ratunek” (032) 266 11 45
/fax (032) 266 13 88

TARNÓW

II Oddział Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć
Szpital Wojewódzki
ul. Lwowska 178a
33-100 TARNÓW
□ „na ratunek” (014) 629 95 88
/fax (014) 621 41 15

WARSZAWA

Wojewódzki Ośrodek Toksykologiczny
Szpitala Praskiego
III Oddział Chorób Wewnętrznych
pl. Weteranów 4
03-701 WARSZAWA
□ „na ratunek” (022) 619 66 54; (022) 619 08 97
fax (022) 619 96 66

WROCŁAW

Oddział Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć
Specjalistycznego Szpitala im. T. Marciniaka
ul. Traugutta 112
50-420 WROCŁAW
□ „na ratunek” (071) 343 30 08
(071) 789 02 14

Prof. dr hab. med. Janusz Pach

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować