Badania

Liczba badań: 7.

Fosfataza kwaśna

Fosfataza kwaśna to enzym warunkujący hydrolizę (rozkład) związków będących estrami fosforanowymi....

Kalcytonina (CT)

Kalcytonina to hormon polipeptydowy wytwarzany głównie przez komórki C gruczołu tarczowego....

α-fetoproteina (AF)

α-fetoproteina to białko płodowe....

Antygen rakowo-płodowy (białko rakowo-płodowe, ang. Carcinoembryonic Antygen, CEA)

Antygen rakowo-płodowy to glikoproteina z wieloma domenami tkankowymi....

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Dehydrogenaza mleczanowa to enzym cytoplazmatyczny obecny we wszystkich komórkach....

Glukagon

Glukagon to hormon produkowany przez komórki α wysp trzustki....

Swoisty antygen gruczołu krokowego (Prostate Specific Antigen, PSA)

PSA to glikoproteina wytwarzana w gruczole krokowym u mężczyzn, enzym – proteaza serynowa....