Artykuły

Liczba artykułów: 150.

Złamania kości

Kość jest narządem przystosowanym do zadań podpórczych i pracy mechanicznej....

Gimnastyka poranna. Aktywność ruchowa seniorów

Gimnastyka poranna polega na wykonywaniu różnych ruchów w stawach. Wykonuje się ją rano, po przebudzeniu – jej celem jest pobudzenie organizmu po śnie i przygotowanie do różnych aktywności w ciągu dnia. ...

Bilanse zdrowia dzieci w wieku szkolnym

Bilans zdrowia przeprowadzany w ustalonych grupach wiekowych ma na celu ocenę rozwoju dziecka i „wychwycenie” ewentualnych nieprawidłowości....

Historia wycięcia macicy – początek

Pierwsze wzmianki o możliwości wycięcia macicy u kobiet znaleziono w greckich manuskryptach pochodzących sprzed 2000 lat. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że taka operacja była wtedy rzeczywiście wykonywana. Najwcześniejsze opisy przeprowadzanych histerotomii, zwykle tragicznych w skutkach, pochodzą z XVI wieku. ...

Leczenie ziarnicy złośliwej

Leczenie ziarnicy złośliwej jest złożonym procesem, obejmującym określenie zaawansowania choroby; postawienie rokowania i wybór odpowiedniego schematu terapeutycznego: chemioterapii, radioterapii lub połączenia obu tych metod....

Porady

Liczba porad: 18.

Czy podwyższone OB powinno niepokoić?

Jestem matką 12 letniego syna....

Wysokie OB

Mam 17 lat....

Opad krwinek (OB)

Mój wynik OB to 10 mm....

Kolka nerkowa

Mimo, że chodzę do lekarza, mój stan zdrowia nadal mnie niepokoi i na wiele pytań otrzymałam jedynie zdawkowe odpowiedzi....

Kolejność przyjmowania leków – antybiotyk i IPP

Jestem leczony z powodu trądziku pospolitego....

Anatomia

Liczba pojęć medycznych: 4.

Oko

Badania

Liczba badań: 5.

Opadanie krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego) OB

Odczyn Biernackiego (OB) jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu....

Czas kaolinowo-kefalinowy (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, ang, Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)

Badanie polega na pomiarze czasu krzepnięcia osocza w obecności kefaliny i jonów wapnia po aktywacji glinką kaolinową....

Krioglobuliny

Krioglobuliny to przeciwciała ulegające wytrąceniu w temperaturze 4 stopni Celsjusza....

S-transferazy glutationu (GST) w surowicy krwi

W badaniu oznacza się S-transferazy – enzymy detoksykacyjne występujące w komórkach wątrobowych....

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC)

Średnia zawartość hemoglobiny w krwince odzwierciedla zawartość (stężenie) hemoglobiny w jednostce objętości komórek (elementów morfotycznych)....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego