Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC)

Średnia zawartość hemoglobiny w krwince odzwierciedla zawartość (stężenie) hemoglobiny w jednostce objętości komórek (elementów morfotycznych).
Kiedy wykonujemy?
Diagnostyka niedokrwistości.
Materiał do badania: osocze.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy: 19,2-23,6 mmol/l (31-38 g hemoglobiny na 100 ml krwinek) – krwinki normochromiczne. Krwinki z MCHC poniżej normy określamy jako hipochromiczne. W przypadku MCHC powyżej normy krwinki nazywane są hiperchromicznymi.
Uwagi: Oznaczenie stężenia hemoglobiny w krwince jest integralną częścią badania morfologicznego krwi, stanowi podstawowe badanie w diagnostyce niedokrwistości. Wskaźnik MCHC uzyskujemy przez podzielenie masy hemoglobiny przez wartość hematokrytu (MCHC = Hgb/Hct). Zmiany MCH oraz MCHC najczęściej występują równolegle – obie wartości ulegają jednocześnie zwiększeniu lub obniżeniu.
(2008-01-30)

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować