Średnia objętość krwinki czerwonej (Mean Corpuscular Volume, MCV)

Objętość krwinek zależna jest od dostępu materiałów budulcowych potrzebnych do syntezy hemoglobiny. Dlatego omawiany wskaźnik jest potocznie nazywany wielkością krwinki. Jego określenie ma duże znaczenie diagnostyczne w różnicowaniu przyczyn niedokrwistości.
Kiedy wykonujemy?
Diagnostyka niedokrwistości.
Materiał do badania: osocze.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy: 80-92 fl (krwinki o takiej objętości nazywane są normocytami); erytrocyty o objętości <80 fl to mikrocyty („małe krwinki”), erytrocyty o objętości >92 fl to makrocyty („duże krwinki”).
Uwagi: oznaczenie wielkości krwinki jest integralną częścią badania morfologicznego krwi, stanowi podstawowe badanie w diagnostyce niedokrwistości.
(2008-01-30)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować