Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego

Za uszkodzenia mózgu mogą odpowiadać liczne czynniki, występujące w okresie płodowym (prenatalnym), okołoporodowym (perinatalnym) lub wczesnym pourodzeniowym (postnatalnym).
Generalnie im wcześniej zadziała czynnik szkodliwy, tym poważniejsze mogą być konsekwencje, a newralgiczny jest okres życia płodowego, zwłaszcza jego pierwszy trymestr.
Czynniki szkodliwe w okresie prenatalnym to:
– zły stan zdrowia ciężarnej (przewlekłe choroby serca, krwi, układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, a także konflikt serologiczny w zakresie grup krwi bądź czynnika Rh),
– zakażenia wirusowe lub bakteryjne (zwłaszcza przewlekłe),
– zarażenia pasożytnicze,
– leki i substancje toksyczne – alkohol (może wywołać poronienie, wcześniactwo, opóźnienie fizyczne czy umysłowe), nikotyna (może być przyczyną niedotlenienia wewnątrzmacicznego i opóźnienia rozwoju płodu), narkotyki,
– niedobory pokarmowe (wzrost ryzyka niewydolności łożyska),
– niekorzystne warunki bytowe matki,
– zatrucie środowiska naturalnego,
– urazy mechaniczne (mogące być przyczyną niedotlenienia wewnątrzmacicznego), 
– stres psychiczny.
Czynniki występujące w okresie perinatalnym to między innymi:
– wcześniactwo (najistotniejsza przyczyna mózgowego porażenia dziecięcego),
– podwyższony poziom bilirubiny (hiperbilirubinemia),
– niedotlenienie wywołane owinięciem płodu pępowiną lub przedłużający się poród.
Z kolei w okresie postnatalnym rolę odgrywać mogą:
– nieprawidłowe odżywianie dziecka (optymalne jest karmienie piersią),
– złe warunki rozwoju psychofizycznego,
– źle dobrane ubranie (na przykład zbyt małe, sztuczne tkaniny, itp.),
– urazy.
W konkretnym przypadku u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym może dochodzić do zbiegu wielu przyczyn, a ustalenie konkretnej bywa niemożliwe. Zatem właściwa opieka nad ciężarną i jej dzieckiem, stosowanie zalecanych szczepień przed poczęciem, zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i zapewnienie komfortu psychicznego to kluczowe elementy, mogące ograniczyć ryzyko rozwoju mózgowego porażenia dziecięcego. 
Aktualizacja: 2017-01-10
mgr Anna Kasprzyk

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować