Paluch koślawy

Paluch koślawy jest to bardzo częste zniekształcenie stóp, występujące szczególnie u kobiet, rzadziej u mężczyzn.
Ze względu na powszechność występowania stanowi pewnego rodzaju problem społeczny. Pojawia się często we wczesnym okresie życia, niekiedy przed 25 rokiem życia, rzadko jednostronnie. Wiąże się to nie tylko z niekorzystnym działaniem obuwia; niewątpliwą rolę usposabiającą odgrywa słabsza konstrukcja więzadłowo-stawowa stopy kobiecej. W zniekształceniu tym paluch odchyla się bocznie, głowa I kości śródstopia zaczyna wystawać przyśrodkowo. W miejscu tym – narażonym na stały ucisk ze strony obuwia – często zachodzą zmiany zapalne powodujące znaczne bóle. W wyniku długotrwałej deformacji powstaje wyrośl kostna.
Występuje również poszerzenie poprzecznego wymiaru stopy wskutek szpotawości I kości śródstopia. W bardziej zaawansowanych przypadkach zniekształcony paluch zachodzi od góry lub dołu na palec drugi i styka się z opuszką palca III. Niekiedy paluch skręca się rotacyjnie wokół swej długiej osi i nie styka się w ogóle z podłożem. Zniekształcenie trwa zwykle wiele lat, powodując coraz większe dolegliwości oraz utrudnia dobór obuwia. Skargi dotyczą najczęściej wyrośli kostnej, pieczenia po stronie podeszwowej pod główkami kości śródstopia, z widocznymi tam modzelami skórnymi. Jeśli paluchom koślawym towarzyszą zniekształcenia palców, wynikające z niedomogi statycznej i mięśniowej, ucisk obuwia powoduje odciski na tych palcach.
Zapobieganie paluchom koślawym polega na noszeniu odpowiedniego obuwia. W razie wystąpienia stanu zapalnego kaletki maziowej należy stosować różnego rodzaju ochronę (poduszeczki, kółka ochronne). Deformacje lekkiego stopnia nadają się do leczenia fizykalnego (kąpiele solankowe, okłady, ćwiczenia czynne i bierne polegające na zginaniu podeszwowym i odwodzeniu palucha). W przypadku stopy płaskiej poleca się stosowanie wkładki ortopedycznej, odbarczającej poprzeczne sklepienie stopy.
W zaawansowanych zmianach proponuje się leczenie operacyjne, po którym konieczne jest noszenie nowego obuwia.
Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować