Nerki

Nerki są narządem niezbędnym do usuwania produktów przemiany materii.
Rola nerek w organizmie jest jednak znacznie bardziej złożona, gdyż stanowią one narząd endokrynny, wytwarzając erytropoetynę regulującą dojrzewanie komórek szeregu erytroblastycznego w szpiku kostnym oraz aktywną postać witaminy D regulującą gospodarkę mineralną i metabolizm kości.
Nerki są też odpowiedzialne za regulację gospodarki kwasowo-zasadowej oraz wydalanie wszystkich jonów, m.in. sodowych, potasowych i fosforanowych, z organizmu.
Nefrologia to dziedzina zajmująca się niezabiegowym (w odróżnieniu od urologii) leczeniem chorób nerek i terapią nerkozastępczą (dializoterapia i transplantacje nerek). Jest częścią medycyny wewnętrznej.
Nefrologia dziecięca została niedawno w Polsce wyodrębniona z nefrologii, jako odrębna dziedzina będąca częścią pediatrii. Główne działy nefrologii to: nefrologia kliniczna, dializoterapia, hipertensjologia i nefrologia transplantacyjna oraz geriatryczna.
Najważniejsze choroby, którymi zajmują się nefrolodzy, to:
• kłębuszkowe choroby nerek (glomerulopatie) – pierwotne i wtórne (najczęściej cukrzycowa i nadciśnieniowa choroba nerek);
• cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek;
• nadciśnienie tętnicze pierwotne i nerkopochodne;
• przewlekła choroba nerek;
• przewlekła niewydolność nerek, w tym schyłkowa niewydolność nerek wymagająca leczenia nerkozastępczego;
• ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI);
• zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej;
• wady wrodzone nerek (rzadko u dorosłych).
W ostatnich 20 latach w nefrologii doszło do istotnych zmian nazewnictwa poszczególnych jednostek chorobowych.
I tak, pojęcie przewlekłej niewydolności nerek zastąpiono szerszym określeniem „przewlekła choroba nerek” (PChN), ostrą niewydolność nerek – pojęciem „ostre uszkodzenie nerek” (AKI), nefropatię cukrzycową – szerszym pojęciem cukrzycowej choroby nerek stanowiącym odzwierciedlenie całego spektrum zmian w nerkach występujących w cukrzycy, a dawniejszą nefropatię nadciśnieniową – pojęciem nadciśnieniowej choroby nerek.
 
Dodano: 2018-03-05

Fragment pochodzi z książki

J. B. Latkowski (red. nauk.), Medycyna rodzinna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2017

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować