Wzór odsetkowy białych ciałek krwi (rozmaz krwi obwodowej)

W osoczu wyróżniamy kilka rodzajów komórek należących do układu białokrwinkowego. Badanie wzoru odsetkowego (rozmazu) pozwala a uzyskanie dokładnej informacji o liczbie poszczególnych typów komórek układu leukocytarnego we krwi (czasem całkowita ich liczba jest prawidłowa, ale może wystąpić niedobór bądź nadmiar komórek z poszczególnych linii). Leukocyty obejmują komórki układu granulocytarnego wraz z monocytami oraz komórki układu limfocytowego.
Kiedy wykonujemy?
1. Nieprawidłowości w wyniku badania morfologicznego.
2. Podejrzenie zakażeń bakteryjnych (dur brzuszny, gruźlica, posocznica), wirusowych (odra, różyczka), grzybiczych.
3. Zaburzenia funkcji śledziony (hipersplenizm lub usunięcie śledziony).
4. Przewlekłe choroby zakaźne.
5. Podejrzenie chorób rozrostowych (nowotworowych) szpiku kostnego.
6. W przypadku niedokrwistości (niedobór żelaza, kwasu foliowego).
7. Podejrzenie choroby nowotworowej.
8. Alergiczne infekcje pasożytnicze.
9. Choroby układowe tkanki łącznej (kolagenozy).
10. Stosowanie bądź niedobór sterydów.
11. Stosowanie leków przeciwnowotworowych (chemioterapia).
12. Napromieniowanie.
Materiał do badania: pełna krew.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy (u osób dorosłych):
– granulocyty pałeczkowate: 3-5%,
– neutrofile: 50-70%,
– eozynofile: 2-4%,
– bazofile: 0-1%,
– limfocyty: 25-40%,
– monocyty: 2-8%.
Uwagi: Oznaczenie wzoru odsetkowego białych krwinek jest rozszerzonym badaniem funkcjonalnym układu białokrwinkowego. Objawy kliniczne oraz wynik badania odsetkowego mogą nasunąć podejrzenie co do przyczyny powstania choroby.
(2008-01-30)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować