Produkty degradacji fibrynogenu/fibryny (FDP, ang. fibrin/fibrinogen degradation products)

Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny to fragmenty włóknika powstające w wyniku nasilenia procesu fibrynolizy – rozkładania zakrzepów wewnątrznaczyniowych. Powstają w wyniku działania plazminy na fibrynę i fibrynogen.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie nasilenia procesów krzepnięcia i fibrynolizy (zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego) – w przebiegu wstrząsu, sepsy, po porodzie.
2. Ciężki stan ogólny.
3. Podejrzenie zakrzepicy żylnej oraz zatoru tętnicy płucnej.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania.
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: poniżej 800 ng/ml.
Uwagi: W różnicowaniu przyczyn wzmożonej aktywności fibrynolitycznej, poza stężeniem produktów degradacji fibryny/fibrynogenu, oznacza się również dimery D, będące specyficznym produktem rozpadu usieciowanej fibryny. Wzrost stężenia FDP oraz D-dimerów świadczy o hiperfibrynolizie wtórnej – w stanach przebiegających ze wzmożonym powstawaniem zakrzepów i nasileniem procesów fibrynolizy. O hiperfibrynolizie pierwotnej świadczy natomiast zwiększenie stężenia FDP, przy prawidłowym stężeniu dimeru D.
Aktualizacja: 2017-01-10

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować