Jak wybrać szkołę dla naszego dziecka?

Każdy świadomy rodzic wie, jak dużo zależy od tego, w jakim miejscu nasze dziecko będzie się uczyło. Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci spędzają codziennie wiele godzin, gdzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również uczą się funkcjonować w grupie, zawierają przyjaźnie, uczą się radzenia sobie z trudnościami.
Jako rodzice pragniemy, by nasze dzieci były szczęśliwe, by były szanowane, lubiane, by dobrze czuły się w swojej szkole, by lubiły do niej chodzić, lubiły się uczyć i osiągały sukcesy. Wybór nawet najlepszej szkoły w mieście nie gwarantuje, że wszystkie wyżej wymienione aspekty staną się udziałem naszego dziecka, ale daje szansę, że znacznie zwiększyliśmy prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
Każdy rodzic zapewne będzie się kierował innymi kryteriami przy wybieraniu szkoły. Dla wielu ważne jest jej usytuowanie. Jeśli szkoła jest na osiedlu, koledzy i koleżanki będą znajomymi z podwórka, z przedszkola, z poprzedniej szkoły. Nie będzie kłopotu z pożyczaniem zeszytów, gdy nasze dziecko się zachoruje, będziemy mieli gwarancję bycia na bieżąco ze wszelkimi szkolnymi aferami i wybrykami naszej pociechy, sporo będziemy wiedzieli o towarzystwie, w jakim przebywa. Niestety zdarza się, że osiedlowa szkoła nie jest tą, o której mamy dobre zdanie.
Odległość od domu ma również spore znaczenie. Jeśli jest blisko, uczeń może sam się przemieszczać, jeśli na drugim końcu miasta – musimy go dowozić. Trzeba się zastanowić, kto będzie to robić.
Kolejna sprawa to bezpieczeństwo. Ważne jest, jak szkoła radzi sobie z dbaniem o nie. Przyjrzyjmy się, czy w wejściu stoi woźny, który zna wszystkie dzieci i ich rodziców, czy potrafi zauważyć obcych wchodzących na teren szkoły, czy zwraca na to uwagę, czy pod szkołą nie stoją różne obce osoby, którymi nikt się nie interesuje, czy nauczyciele i personel szkoły reagują na przepychanki na przerwach, czy dzieci mogą bezpiecznie zostawiać plecaki na korytarzach, czy same czują się bezpiecznie wśród swoich kolegów i koleżanek? O to możemy dopytać rodziców dzieci, które już do tej szkoły uczęszczają.
Atmosfera w szkole to kolejny ważny czynnik, na który zwracamy uwagę. Dotyczy on zarówno relacji między nauczycielami, jak i pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy samymi uczniami. Warto się przyjrzeć, czy ludzie się wzajemnie szanują, czy grzecznie się do siebie odnoszą, czy są dla siebie życzliwi.
Zajęcia pozalekcyjne to również istotna sprawa. Ważne jest, jakie zajęcia szkoła oferuje(zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, naukowe, turystyczne, itd.) i ich atrakcyjność. Takie zajęcia dają też szansę na lepszą atmosferę w szkole, bowiem zwykle spotykają się na nich uczniowie z wielu klas. To z jednej strony zwiększa ilość kolegów i koleżanek, z drugiej skutecznie przeciwdziała nudzie oraz powstawaniu hermetycznych grupek.
Świetlica również budzi zainteresowanie rodziców. Zwykle przeznaczona jest dla uczniów najmłodszych klas, czyli pierwszych, drugich i trzecich, ale również i starsze dzieci mogą znaleźć tam schronienie. Zwykle otwarta jest na godzinę przed zajęciami lekcyjnymi, czyli od godziny siódmej rano, do godziny siedemnastej. Świetlice również oferują zajęcia dodatkowe. Zwykle plastyczne, czasami jakieś kółka zainteresowań. Często organizują dzieciom odrabianie lekcji. W wielu szkołach świetlica jest odpłatna, ale są to nie duże sumy, które przeznaczane są zwykle na materiały papiernicze.
Jeśli dziecko ma przebywać długo w szkole, to dobrze by było, gdyby mogło jadać tam obiady. Same kanapki nie wystarczą, jeśli dziecko od ósmej rano do np. szesnastej przebywa poza domem.
Oczywiście, bardzo ważnym elementem przy wyborze szkoły jest jej poziom i jakość nauczania. W tej chwili każdy poziom kształcenia kończy się egzaminem zewnętrznym (egzamin szóstoklasisty, gimnazjalny i maturalny), który otwiera lub zamyka różne możliwości. Naturalnie każde dziecko ma zagwarantowaną kontynuację uczenia się, ale nie zawsze w wybranej przez siebie szkole. O tym, jakie wyniki osiąga szkoła możemy się dowiedzieć z rankingów podawanych zarówno przez prasę, jak i na stronach internetowych konkretnych kuratoriów.
Dla wielu uczniów ma znaczenie, czy szkoła aktywnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach, projektach związanych z Unią Europejską. Takie informacje warto zbierać, by mieć pełny obraz placówki, do której ma trafić nasze dziecko.
Aktualizacja: 2017-01-10
Beata Badziukiewicz, pedagog szkolny

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować