Czas protrombinowy (Prothrombin Time)

Czas protrombinowy stanowi miarę aktywności osoczowych czynników krzepnięcia: I, II, V, VII i X. Służy do oceny zewnątrzpochodnej drogi aktywacji trombiny. Dodatkowo na czas protrombinowy wpływają inhibitory krzepnięcia, takie jak heparyna oraz antykoagulanty. W celu porównania wyników oznaczenia czasu protrombinowego z różnych laboratoriów ma porównuje się je do wzorca i określa wskaźnik INR.
Kiedy wykonujemy?
1. Monitorowanie leczenia lekami przciwzakrzepowymi – antykoagulantami.
2. Podejrzenie zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego.
3. Podejrzenie niedoboru oraz zaburzeń metabolizmu witaminy K.
4. Podejrzenie uszkodzenia wątroby.
5. Rutynowa ocena przed zabiegiem operacyjnym.
6. Diagnostyka wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych.
7. Stany kliniczne przebiegające z nadkrzepliwością i zakrzepicą.
Materiał do badania: osocze cytrynianowe.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy: 12-18 sekund, wskaźnik INR 0,8-1,2.
Uwagi: Do prawidłowej produkcji osoczowych czynników krzepnięcia (II, VII, IX, X) niezbędna jest witamina K oraz prawidłowa funkcja wątroby. Pomiar czasu protrombinowego polega na pomiarze czasu potrzebnego do wytworzenia skrzepu po dodaniu do osocza cytrynianowego preparatu czynnika tkankowego pobudzającego zewnątrzpochodną część układu krzepnięcia oraz jonów wapnia.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować