Czas krwawienia

Czas krwawienia zależy w głównej mierze od prawidłowej funkcji płytek krwi i drobnych naczyń krwionośnych i od ich zdolności tworzenia zakrzepu w miejscu uszkodzenia naczynia.
Kiedy wykonujemy?
1. Nieprawidłowe, przedłużające się krwawienie, tworzenie rozległych sińców i krwiaków po uderzeniu.
2. Podejrzenie upośledzenia liczby oraz funkcji płytek krwi.
3. Podejrzenie skazy naczyniowej.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: metoda Ivy – jednorazowe nacięcie skóry przedramienia o długości i głębokości 3 mm.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 1-4 minuty.
Uwagi: Badanie jest mało powtarzalne, tzn. wyniki oznaczeń pochodzących z tej samej próbki krwi mogą się różnić przy powtórzeniu pomiaru w różnych laboratoriach. Poza tym – trudno przeprowadzić kolejne badania w takich samych warunkach. Duży wpływ na wynik ma też sposób wykonania badania przez laboranta. Z powodu trudności w powtarzalności oznaczanie czasu krwawienia jest obecnie rzadko wykorzystywane w praktyce klinicznej.
(2008-03-05)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować