Czas kaolinowo-kefalinowy (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, ang, Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)

Badanie polega na pomiarze czasu krzepnięcia osocza w obecności kefaliny i jonów wapnia po aktywacji glinką kaolinową.
W wyniku pobudzenia układu krzepnięcia szereg kaskadowych reakcji prowadzi do powstania skrzepu, który zabezpiecza organizm przed utratą krwi z uszkodzonego naczynia. W kaskadzie uczestniczą białka aktywowane przy udziale substancji pochodzących z tkanek (w drodze zewnątrzpochodnej) albo naczyń (w drodze wewnątrzpochodnej). Obie drogi łączą się i wspólnie prowadzą do odcinania z fibrynogenu włókien fibryny, które zamykają światło uszkodzonego naczynia i tworzą skrzep. Dla prawidłowego procesu tworzenia stabilnego skrzepu niezbędne jest współdziałanie obu torów krzepnięcia oraz właściwa ilość poszczególnych czynników krzepnięcia. Są one pobudzane w wyniku urazu naczynia. Niedobory czynników krzepnięcia (wrodzone bądź nabyte) prowadzą do powstania niestabilnego skrzepu oraz przedłużającego się krwawienia bądź zakrzepicy. Czas kaolinowo-kefalinowy to czas potrzebny do wytworzeniu skrzepu po dodaniu do osocza czynników pobudzających kaskadę wewnątrzpochodną.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie niedoborów czynników krzepnięcia (II, V, VIII, IX, X, XI, XII) oraz fibrynogenu.
2. Podejrzenie zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego.
3. Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną.
4. Rutynowa ocena przed zabiegiem operacyjnym.
5. Diagnostyka wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych.
6. Kontrola podawania czynników krzepnięcia u chorych na hemofilię.
Materiał do badania: osocze cytrynianowi.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 37-46 sekund.
Uwagi: Czas kaolinowo-kefalinowy jest miarą pobudzenia części wewnątrzpochodnej układu krzepnięcia.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować