Zatrucia oraz uszkodzenia oka wywołane przez leki

Do najcięższych zatruć należy zatrucie alkoholem metylowym. Substancja ta szczególnie ciężko uszkadza nerw wzrokowy, co w krótkim czasie prowadzi do jego zaniku i częściowej lub całkowitej utraty wzroku.
Zanik nerwu wzrokowego. Może wystąpić w wyniku zatrucia metalami ciężkimi – zwłaszcza ołowiem i rtęcią.
Obecnie coraz częściej spotykamy się z ubocznym działaniem leków często stosowanych długotrwale, bez kontroli lekarskiej. Wspomniano poprzednio o zakażeniach grzybiczych spowodowanych nadużywaniem antybiotyków i kortykosteroidów. Niektóre antybiotyki, np. streptomycyna, mogą uszkodzić nerw wzrokowy. Podobnie leki przeciwgruźlicze, np. etambutol, stosowany przez dłuższy czas, może spowodować upośledzenie wzroku i zaburzenie widzenia barw. Są osoby szczególnie wrażliwe na tego rodzaju leki i dlatego powinny zgłaszać lekarzowi zaobserwowane zaburzenia wzroku. Kortykosteroidy stosowane miejscowo mogą wywołać jaskrę i zaćmę. Leki te są też stanowczo przeciwwskazane w wirusowych chorobach rogówki.
W leczeniu ogólnym różnych chorób stosuje się leki mogące spowodować uszkodzenie siatkówki. Należą do nich preparaty przeciwgruźlicze, przeciwgośćcowe i uspokajające. Osoby zażywające te leki powinny zgłaszać się do okulisty w każdym przypadku zaburzeń ostrości wzroku.
Prof. dr hab. med. Helena Żygulska-Mach

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować