Zapobieganie chorobom układu krążenia

Możliwości zapobiegania chorobom układu krążenia są stosunkowo duże i realne. Należy je intensywnie wykorzystywać ze względu na narastającą częstość ich występowania i dominującą rolę w kształtowaniu przyczyn zgonów.
Zapobieganie. W chorobach układu krążenia zaczyna się od systematycznego nadzoru i ochrony kobiet ciężarnych, co ma minimalizować możliwości powstania wad wrodzonych w zakresie układu krążenia.
Drugim, bardzo ważnym, realnym, a więc perspektywicznie skutecznym ogniwem możliwości profilaktycznego działania ograniczającego występowanie nabytych chorób układu krążenia jest wykrywanie wszelkich stanów chorobowych, zwłaszcza natury zakaźnej i reumatycznej, oraz ich skuteczne, systematyczne i wczesne likwidowanie, zanim spowodują trwałe zmiany w układzie krążenia (np. powstawanie organicznych wad serca w następstwie przebytego zapalenia wsierdzia).
Trzecim wreszcie, nie mniej istotnym typem możliwości profilaktycznego działania jest skuteczny nadzór chorych z chorobami układu krążenia w celu niedopuszczenia do rozwoju ostrej lub przewlekłej niewydolności krążenia albo innych powikłań (np. zaburzeń rytmu) u tych osób, a tym samym do przewlekłego inwalidztwa i przedwczesnych zgonów.
Prof. dr hab. med. Kazimierz Janicki

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować