Zapalenie zatok

Zapalenie zatok przynosowych. Towarzyszy nierzadko ostremu lub przewlekłemu nieżytowi nosa. Zmiany zapalne błony śluzowej zatok przynosowych mogą powstać w wyniku zakażenia wirusowego lub bakteryjnego. Zapalenie zatok może być również skutkiem przejścia procesu zapalnego z sąsiedztwa. Najczęściej dotyczy to zatoki szczękowej, z którą sąsiadują drugi ząb przedtrzonowy oraz pierwszy i drugi ząb trzonowy szczęki (zęby górne). Zmiany ropne przywierzchołkowe lub zgorzel miazgi zębowej mogą dość łatwo przejść przez cienką dolną ścianę odpowiedniej zatoki szczękowej.
Obrysy zatok czołowych i szczękowych.
Boczna prawa ściana nosa z małżowinami nosowymi.
Rusztowanie kostno-chrzęstne zewnętrznego.
Zaburzenia drożności nosa, utrudniające lub uniemożliwiające przewietrzanie zatoki, prowadzą do rozwoju zapalenia zatok, podobnie jak polipy, skrzywiona przegroda, zmiany pourazowe nosa i zatok przynosowych. Częściej dochodzi do powstania ostrego, podobnie jak przewlekłego, zapalenia zatok szczękowych, następnie sitowych, czołowych, rzadko klinowych.
Objawy zapalenia zatok przynosowych to pogorszenie stanu zdrowia po kilku dniach trwania ostrego nieżytu nosa. Dochodzi wówczas do całkowitego zatkania nosa, a także zwiększa się wyciek zielonożółtej wydzieliny, pojawia się tępy ból głowy lub odczucie wzrostu ciśnienia albo ucisk.
Objawy te nasilają się w porze zwiększonej aktywności, a więc przed południem, a zmniejszają się lub ustępują samoistnie późnym popołudniem. Umiejscowienie tych objawów zależy od tego, która zatoka (lub zatoki) zajęta jest przez proces zapalny.
Zapalenie zatok szczękowych daje odczucie ucisku lub rozpierania dokładnie w miejscu zatoki, niekiedy promieniujące do zębów, uszu lub okolicy czołowej.
Zapalenie zatok sitowych. Objawia się bólem umiejscowionym u nasady nosa lub za okiem.
Zapalenie zatok czołowych. Wyraża się bólem w okolicy czoła, nad łukami brwiowymi.
Zapalenie zatok klinowych. Objawia się bólem promieniującym ku tyłowi głowy.
Leczenie powinien przeprowadzić laryngolog, do którego należy zgłosić się natychmiast po pojawieniu się któregokolwiek z wymienionych objawów.
Przy zapaleniu zatok wskazane jest zazwyczaj pozostanie w domu, w którym powietrze powinno być wilgotne, a temperatura pomieszczenia nie może przekraczać 20°C.
Powikłania ostrego zapalenia zatok przynosowych polegają na przejściu procesu zapalnego zatok na sąsiedztwo: oczodół i gałkę oczną; rzadziej dochodzi do ciężkich i niebezpiecznych dla życia powikłań wewnątrz czaszki.
Pierwsze objawy: obrzęk powiek, silne bóle w okolicy oczodołu, wysoka temperatura, dreszcze.
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Olszewski

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Ilustracje

Rusztowanie kostno-chrzęstne zewnętrznego.
Rusztowanie kostno-chrzęstne zewnętrznego.
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Boczna prawa ściana nosa z małżowinami nosowymi.
Boczna prawa ściana nosa z małżowinami nosowymi.
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Obrysy zatok czołowych i szczękowych.
Obrysy zatok czołowych i szczękowych.
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować