Zatrucie lekami przeciwdepresyjnymi

Działanie przeciwdepresyjne tych leków polega na zniesieniu zahamowań czynności psychicznych bez pobudzenia, u chorych z depresją poprawiają nastrój, równocześnie raczej uspokajając.
Cykliczne antydepresanty mają stosunkowo niski wskaźnik terapeutyczny i przedawkowane stanowią potencjalne zagrożenie życia.
Ostre zatrucia tymi lekami są przyczyną ponad 26% wszystkich przypadków śmiertelnych rejestrowanych w ośrodkach informacji toksykologicznej w USA. Dlatego firmy farmaceutyczne starają się produkować cykliczne leki przeciwdepresyjne nowej generacji, skuteczne i mniej toksyczne.
W tab. 3.2 podane są wybrane objawy w przedawkowaniu cyklicznych leków przeciwdepresyjnych.

Trójcykliczne antydepresanty

Trójcykliczne antydepresanty (TCA) są najczęściej przepisywanymi przez lekarzy lekami przeciwdepresyjnymi, stanowią 91% przedawkowań wśród tej grupy leków i są przyczyną 84% zgonów spowodowanych zatruciami lekami przeciwdepresyjnymi w ogóle. Są najbardziej toksycznymi lekami przeciwdepresyjnymi znajdującymi się obecnie w użyciu. Leki te są szybko absorbowane. Często obserwuje się nagłą utratę świadomości i ciężkie objawy zatrucia, zazwyczaj już w ciągu 60 minut od ich spożycia.

Czterocykliczne antydepresanty

Maprotylina (Ludiomil) jest przedstawicielem leków z grupy czterocyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Skutek toksyczny po jej przedawkowaniu jest analogiczny jak w przypadku przedawkowania TCA. Znacznie częściej pojawiają się jednak drgawki.

Dibenzoksazepiny

Dwa specyfiki z tej grupy są dostępne w handlu: amoksapina i loksapina, ale tylko amoksapina ma właściwości przeciwdepresyjne. Mimo podobieństw strukturalnych amoksapiny do TCA wykazuje ona mniejszą toksyczność wobec układu krążenia (nie obserwuje się arytmii ani tachykardii zatokowej, rzadko pojawia się hipotensja, a jeśli występuje, to jest ona mniej zaznaczona). Częściej niż w przypadku TCA obserwuje się drgawki. Pojawiają się one w 20-50% przypadków zatruć.

Dwucykliczne antydepresanty

Są nimi między innymi trazodon (Desyrel) i fluoksetina (Prozac). Ich przeciwdepresyjne działanie polega na opóźnianiu wychwytu serotoniny. Równoczesne nieznaczne tylko oddziaływanie na adrenergiczny układ nerwowy sprawia, że leki te nie wykazują toksycznego działania na układ krążenia. W razie przedawkowania trazodonu obserwuje się jedynie senność i nieznaczne objawy antycholinergiczne.
W razie przedawkowania preparatu Prozac obserwuje się nieznaczne objawy antycholinergiczne (nudności, wymioty). Nie zanotowano toksycznego działania na układ krążenia, a drgawki obserwowano jedynie u pacjentów, u których występowały one już przed zażywaniem preparatu Prozac.
Fluoksetina i jej aktywny metabolit norfluoksetina są wydalane do mleka matki. Ich wpływ na noworodki nie jest jeszcze do końca poznany. Badania nad zwierzętami nie wykazały szkodliwego działania preparatu Prozac na płód. Lek ten obniża łaknienie, a tym samym przyczynia się do redukcji nadwagi.

Objawy zatrucia:

●  Dawka wynosząca 40-80 mg nie wywołuje objawów ubocznych, a jeżeli już, to objawy są minimalne.
●  Zażycie 1 do 3 g wywołać może drgawki (tylko u osób, u których występowały one już uprzednio, niezależnie od zażywania preparatu Prozac), zaburzenia widzenia, wymioty. Niekiedy obserwuje się obniżenie odcinka ST. Tachykardia występuje tylko w przypadku równoczesnego zażycia leków antycholinergicznych.
Pierwsza pomoc. Jak w zatruciu lekami neuroleptycznymi.

Prof. dr hab. med. Janusz Pach

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować