Nowotwory gardła i gruczołów ślinowych

Nowotwory niezłośliwe

Nowotwory niezłośliwe, bardzo rzadko spotykane w gardle, mają wygląd płaskich, różnej wielkości guzków, pokrytych niezmienioną błoną śluzową. Są to różnego typu włókniaki umiejscowione na podniebieniu miękkim, na łukach migdałkowych lub migdałkach. Brodawczaki mają wygląd niewielkich gronek o wąskiej szypule umiejscowionej na błonie śluzowej gardła lub jamy ustnej. W nosowej części gardła rozwija się czasami u chłopców włókniak młodzieńczy, który łatwo krwawi.
Choroba wymaga leczenia operacyjnego.

Nowotwory złośliwe

Nowotwory złośliwe gardła – mięsaki i nabłoniaki limfatyczne, raki – występują częściej niż nowotwory niezłośliwe, ale wśród wszystkich nowotworów złośliwych zajmują dość odległe miejsce (między trzecią a piątą dziesiątką).
Objawy. Wczesne objawy nowotworu złośliwego zależą przede wszystkim od umiejscowienia guza.
Nowotwory zlokalizowane w nosowej części gardła, wychodzące z migdałka gardłowego, dają objawy dopiero po osiągnięciu znacznej wielkości. Powoduje to narastające trudności w oddychaniu przez nos, przeważnie przez oba przewody nosowe. Zmienia się barwa głosu, a także zaburzona jest artykulacja. Z ust wydobywa się przykry zapach, z nosa powtarzają się i nasilają krwawienia. Większe niż zazwyczaj i wciąż powiększające się węzły chłonne szyi świadczą o szybkim rozwoju choroby i nasuwają podejrzenie przerzutów.
Nowotwory zlokalizowane w ustnej części gardła – jego tylnej ściany lub migdałka – to najczęściej raki. Guz ma wówczas postać nacieku, początkowo o gładkiej powierzchni. W miarę wzrostu guza dochodzi do jego częściowego rozpadu i powstania ubytku pokrytego martwiczym szarym nalotem.
Guz migdałka podniebiennego objawia się początkowo powiększeniem jednego migdałka, który staje się twardy i mniej ruchomy. Powierzchnia guza od strony przyśrodkowej jest nierówna, ziarnista.
Wszystkie te objawy powoli narastają. W początkowym okresie dolegliwości chorego ograniczają się do odczuwania obecności przeszkody w gardle, później powiększają się trudności w mówieniu, a w końcu i oddychaniu.
Zauważenie któregokolwiek z wymienionych objawów jest sygnałem, że trzeba jak najszybciej zgłosić się do poradni laryngologicznej.
Nowotwory zlokalizowane w gruczołach ślinowych. W gruczołach ślinowych przyusznych i podżuchwowych mogą rozwijać się zarówno niezłośliwe, jak i złośliwe nowotwory różnych typów. Wspólną cechą tych guzów jest ich umiejscowienie, a główny objaw we wczesnym okresie rozwoju to powiększenie się gruczołu ślinowego, początkowo bez innych objawów.
Ból samoistny lub przy dotyku okolicy ślinianki, niedowład nerwu twarzowego (skrzywienie twarzy) – to późne objawy nowotworów gruczołów ślinowych, przy czym niedowład występuje przy guzach ślinianki przyusznej. W każdej z opisanych sytuacji konieczne jest badanie i leczenie specjalistyczne.

Prof. dr hab. med. Eugeniusz Olszewski

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować