Nagłe zatrzymanie krążenia

Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyna śmierci w Europie i dotyka około 700 000 osób rocznie. W wielu przypadkach nagłego zatrzymania krążenia przeżycie jest możliwe, pod warunkiem natychmiastowego rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Nagłe zatrzymanie krążenia to ustanie mechanicznej czynności serca, charakteryzujące się brakiem reakcji na bodźce, brakiem tętna, bezdechem lub oddechem agonalnym.
Ze względu na przyczynę, nagłe zatrzymanie krążenia dzielimy na pierwotne i wtórne. O pierwotnym zatrzymaniu krążenia mówimy, gdy jego przyczyną jest choroba serca – najczęściej ostry zespół wieńcowy. Natomiast o wtórnym zatrzymaniu krążenia mówi się, gdy przyczyna powodująca to nagłe zdarzenie jest pozasercowa, np. uraz wielonarządowy.
Wyróżniamy trzy mechanizmy elektrofizjologiczne zatrzymania krążenia: migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna, asystolię i czynność elektryczną bez tętna. Podczas wstępnej analizy rytmu serca w 40% przypadków stwierdza się migotanie komór. Migotanie komór to chaotyczna czynność elektryczna komór, która nie zapewnia skutecznej hemodynamicznej czynności mechanicznej. Prawdopodobnie, więcej nagłych zdarzeń sercowych następuje w mechanizmie migotania komór (czy częstoskurczu komorowego). Jednak do czasu analizy rytmu przekształcają się one w gorzej rokującą asystolię lub czynność elektryczną bez tętna. Asystolia to brak czynności elektrycznej i mechanicznej serca. Trzeci mechanizm elektofizjologiczny zatrzymania krążenia, czyli czynność elektryczna bez tętna, to czynność elektryczna mięśnia sercowego nie powodująca skutecznej hemodynamicznie czynności mechanicznej – stąd brak tętna.
Najpowszechniejszym mechanizmem pierwotnego zatrzymania krążenia jest migotanie komór. Asystolia i czynność elektryczna bez tętna są natomiast częstymi mechanizmami wtórnego zatrzymania krążenia.
Optymalne postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia to natychmiastowe rozpoczęcie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Gdy mamy do czynienia z migotaniem komór, wskazana jest jak najszybsza defibrylacja.
lek. med. Olga Dzikowska-Diduch (2008-12-17)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować