Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Święto zostało ustanowione, aby promować postulaty mające na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych – w tym zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej czy równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw – przełamanie stereotypów dotyczących ludzi starszych i starzenia się oraz wyeliminowanie dyskryminacji seniorów.
Promocja pomyślnego starzenia się powinna rozpoczynać się od pierwszych dni życia, obejmując także poprzednie pokolenia – dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest corocznie 1 października, a ustanowiony został 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Jak duży jest wzrost grupy osób starszych w społeczeństwie pokazują dane statyczne. Według prognozy GUS obejmującej okres do 2050 r. odsetka ludzi starszych (65+) będzie wzrastał i w rezultacie udział osób starszych przekroczy 30% na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży się do 35% [1].
Żródło: [1] raport GUS: Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 http://bit.ly/2ya0s8u
 
Dodano: 2017-09-27

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować