Kinaza kreatynowa (CPK)

Kinaza kreatynowa to enzym znajdujący się przede wszystkim w tkance mięśniowej, w mięśniu sercowym oraz w tkance mózgowej. W surowicy krwi wyróżniamy kilka frakcji CPK. W warunkach prawidłowych głównym izoenzymem jest CK-MM z mięśni szkieletowych. W przypadku uszkodzenia komórek do krwi przedostaje się izoenzym CK-BB pochodzący z mózgu oraz CK-MB – z mięśnia sercowego.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie uszkodzenia komórek mięśnia sercowego (zawał, zapalenie) – przy dolegliwościach bólowych w klatce piersiowej – wówczas występuje wzrost aktywności izoenzymu CK-MB.
2. Uszkodzenie mięśni szkieletowych – wówczas wzrasta całkowita aktywność enzymu.
3. Monitorowanie leczenia hipercholesterolemii statynami.
4. Zatrucie lekami uszkadzającymi mięśnie.
5. Podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 70-700 pmol/l/s.
Uwagi: Zwiększenie aktywności CK dowodzi martwicy komórkowej. Zwiększoną aktywność enzymu obserwujemy po intensywnym wysiłku fizycznym oraz po iniekcjach domięśniowych, a także w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, takich jak wylew krwi, napad padaczkowy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz przy zatruciu tlenkiem węgla.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować