Bilirubina

Bilirubina powstaje w wyniku metabolizmu metaloporfiryn (białek z grupy, do której należy także hemoglobina). W wyniku procesu rozpadu czerwonych krwinek (hemolizy), odbywającego się w wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym, uwolniona zostaje hemoglobina, z której powstaje biliwerdyna, a następnie – bilirubina niezwiązana. Krąży ona w połączeniu z białkami (albuminami). Jest nieprzesączalna w kłębuszkach nerkowych. Przechodzi natomiast do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może uszkadzać komórki nerwowe. Po przejściu do komórek wątroby (hepatocytów), bilirubina ulega sprzęganiu (związaniu) z kwasem glukuronowym oraz siarkowym i jest wydzielana do żółci. W wyniku tych przemian powstaje bilirubina związana, która nie przechodzi przez barierę krew-mózg; dlatego ta postać bilirubiny przestaje być neurotoksyczna. Bilirubina jest metabolitem części hemowej hemoglobiny, z części białkowej hemoglobiny – globiny powstają aminokwasy, które są wykorzystywane do produkcji białek w wątrobie.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie i różnicowanie żółtaczek.
2. Ocena funkcji wątroby.
3. Podejrzenie zakażenia wirusem zapalenia wątroby.
4. Podejrzenie uszkodzenia hepatocytów (zatrucia grzybami, lekami, narkotykami).
5. Wodobrzusze.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: poniżej 17 µmol/l (1 mg%), z czego 1/3 stanowi bilirubina związana.
Uwagi: Zwiększenie stężenia bilirubiny (hiperbilirubinemia) może być wynikiem zwiększanego rozpadu czerwonych krwinek (hemoliza) i produkcji bilirubiny, bądź utrudnionego wydalania prawidłowej ilości bilirubiny przez wątrobę wskutek upośledzenia jej funkcji (rozpad hepatocytów lub zaburzenia enzymów sprzęgających bilirubinę). Efektem zwiększenia stężenia bilirubiny jest jej przechodzenie do tkanek i ich zażółcenie (żółtaczka). Prawidłowe stężenie bilirubiny zależy więc od nasilenia rozpadu erytrocytów oraz funkcji wątroby, na którą składają się prawidłowe unaczynienie tego narządu, warunkujące dopływ hemoglobiny, zdolność estryfikacji bilirubiny i prawidłowo funkcjonujący biegun żółciowy komórki wątrobowej oraz drożność dróg żółciowych, odprowadzających żółć z wątroby do jelit.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować