Czy warto uczestniczyć w zajęciach szkoły rodzenia?

Moment narodzin dziecka jest jednym z najbardziej zdumiewających cudów natury. Rodzice z radością i drżeniem serca oczekują przyjścia na świat swojego potomka. Miesiące planów i oczekiwań są im wynagradzane wraz z nadejściem pierwszego skurczu zwiastującego poród.
Uczestnictwo w zajęciach szkoły dla rodziców pomaga kobiecie zmobilizować jej naturalne, choć czasem nieuświadomione, siły i obudzić wiarę w siebie. Aktywnie uczestnicząc w kolejnych etapach porodu, kobieta potrafi odpowiednio reagować na skurcze i łagodzić odczuwane niedogodności. Przygotowanie do porodu umożliwia narodziny dziecka oraz ułatwia kontakt z nim po porodzie. Dlatego ważne jest, aby poród przebiegł sprawnie i bezpiecznie dla matki oraz dziecka i utrwalił się w pamięci jako ważne i wspaniałe przeżycie.
Celem zajęć w szkole rodzenia jest również przygotowanie przyszłych ojców do porodu i rodzicielstwa. Często to oni są oparciem dla swoich partnerek podczas porodu, pomagają im przezwyciężać uczucie strachu i osamotnienia, radzić sobie z bólem i nadmiernym stresem, mobilizują je do właściwego oddychania i wspierają w trudzie wydawania na świat nowego życia.
W zajęciach szkoły rodzenia duży nacisk kładzie się na przygotowanie psychofizyczne. Odpowiednio dobrane ćwiczenia (rozciągające, oddechowe, relaksacyjne) pozytywnie wpływają na organizm matki i dziecka, przygotowują ciężarną do aktywnego udziału w porodzie oraz poprawiają jej samopoczucie. Na skutek zwiększającej się masy ciała, w ciąży zwiększa się zapotrzebowanie na tlen. Serce i płuca ciężarnej są bardzo obciążone – zwłaszcza, że rozwijający się płód jest zaopatrywany w tlen poprzez krew matki. Musi go ona zatem pobierać dla siebie i dla dziecka. Zawartość tlenu we krwi można zwiększyć dzięki ćwiczeniom oddechu przeponowego, którego można nauczyć się w szkole rodzenia. Umiejętność ta okazuje się szczególnie ważna podczas porodu, kiedy odpowiednie natlenienie mózgu ułatwia rodzącej utrzymanie równowagi i kontroli. Równie ważna jest podczas porodu umiejętność relaksacji. Po skurczu mięśni powinno nastąpić ich świadome rozluźnienie. Pomoże to do minimum zmniejszyć zmęczenie oraz zapobiegnie gromadzeniu się w mięśniach toksycznych produktów przemiany materii.
Wykonywane pod kontrolą położnej czy rehabilitanta, ćwiczenia mięśni krocza oraz nauka relaksu i parcia mają na celu wykształcenie u ciężarnej umiejętności automatycznych reakcji na każdy rodzaj skurczów porodowych, świadome uczestnictwo w porodzie oraz współpracę z lekarzem i położną.
Spotkania z innymi przyszłymi rodzicami stwarzają natomiast okazję do dzielenia się z nimi swoimi przeżyciami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i wątpliwościami, a przy tym poprawiają nastrój ciężarnej.
Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia zazwyczaj skutkuje skróceniem czasu trwania porodu. Wynika to z przyswojonej podczas zajęć umiejętności koordynacji fizjologicznych procesów porodowych ze świadomym ich wspomaganiem. U kobiet dobrze przygotowanych do porodu naturalnego mniejsze jest również ryzyko uszkodzenia szyjki macicy; rzadziej zachodzi też konieczność stosowania leków przeciwbólowych czy porodu operacyjnego, a powrót do pełnej sprawności fizycznej następuje znacznie szybciej.
Podczas zajęć w szkole rodzenia przyszli rodzice uzyskują fachowe wyjaśnienia wielu swoich wątpliwości związanych z przebiegiem porodu. Ponieważ szkoły są najczęściej zlokalizowane przy szpitalach, ciężarne mają możliwość zapoznania się z miejscem, w którym będą rodziły, personelem medycznym oraz panującymi tam zwyczajami.
Podejmując decyzję o zapisaniu się do szkoły rodzenia, przyszli rodzice powinni rozumieć sens uczestnictwa w jej zajęciach. Decyzja nie może być podjęta „z przymusu” czy pod wpływem presji otoczenia. Nie powinna być również podyktowana ogólnie panującą modą.
Aktualizacja: 2017-01-10
Hanna Bleja

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować