Hematologia

Wiadomości dotyczące krwi i układu krwiotwórczego w stanach zdrowia i choroby: anemia, chłoniaki, ziarnica, hemofilia.

Artykuły

Liczba artykułów: 10.

Anemia

Anemia, czyli niedokrwistość, nie oznacza oczywiście niedostatku ilości krwi, lecz jej gorszą jakość – obniżoną zdolność przenoszenia tlenu z płuc do narządów i tkanek....

Chłoniaki, cz. I

Chłoniaki stanowią bardzo zróżnicowaną i niejednorodną grupę schorzeń nowotworowych....

Chłoniaki, cz. II

Kolejne etapy w przypadku podejrzenia chłoniaka to rozpoznanie, określenie typu nowotworu i stopnia jego zaawansowania i wreszcie – postawienie rokowania....

Co to jest ziarnica złośliwa?

Ziarnica złośliwa (ang....

Hemofilia – co to jest?

Najwcześniejsze wzmianki o hemofilii pochodzą z ksiąg Starego Testamentu i papirusów egipskich....

Krew to życie

Krew pełni w organizmie trzy główne funkcje: transportową, odpornościową i krzepnięciową. Do ich wykonywania służą wyspecjalizowane komórki (krwinki) oraz cząsteczki, głównie białka zawarte w osoczu i płynach ustrojowych....

Krwawienia

Tradycyjnie krwawienia dzieli się na poważne i drobne. ...

Leczenie hemofilii

W chwili obecnej leczenie hemofilii ma głównie charakter objawowy....

Leczenie ziarnicy złośliwej

Leczenie ziarnicy złośliwej jest złożonym procesem, obejmującym określenie zaawansowania choroby; postawienie rokowania i wybór odpowiedniego schematu terapeutycznego: chemioterapii, radioterapii lub połączenia obu tych metod....

Powiększenie węzłów chłonnych

Węzły chłonne stanowią bardzo ważny element układu krwiotwórczego w zakresie limfocytopoezy, kształtowania systemu immunologicznego oraz tzw. czynności filtracyjno-fagocytarnych....