Artykuły

Liczba artykułów: 26.

Żylaki kończyn dolnych

Żylakami nazywamy wydłużone i workowato rozszerzone żyły....

Choroby naczyń obwodowych

Ze względu na anatomiczną lokalizację zmian choroby naczyń obwodowych dzielimy na:...

Ostre niedokrwienie kończyn

Rozwija się w następstwie nagłego przerwania przepływu krwi przez tętnice spowodowanego zatorem bądź zakrzepicą tętnicy....

Udar mózgu

Udarem nazywa się nagle występujące objawy uszkodzenia mózgu, najczęściej w postaci niedowładu, utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaniewidzenia lub niedoczulicy, wywołane nagłym zaburzeniem krążenia krwi w mózgu....

Porady

Liczba porad: 1.

Zator płucny

U mojego syna po incydencie zatoru płucnego zdiagnozowano zakrzepicę żyły głównej w lewej łydce i minimalnie na wysokości uda....

Badania

Liczba badań: 1.

Produkty degradacji fibrynogenu/fibryny (FDP, ang. fibrin/fibrinogen degradation products)

Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny to fragmenty włóknika powstające w wyniku nasilenia procesu fibrynolizy – rozkładania zakrzepów wewnątrznaczyniowych....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego