Artykuły

Liczba artykułów: 45.

Zaburzenia postawy, chodu i napięcia mięśni; ruchy mimowolne i drżenie

Wykonywanie złożonych ruchów, takich jak chodzenie czy pisanie, wymaga ścisłego współdziałania wielu mięśni....

Wady postawy u dzieci szkolnych

Terminem „wady postawy” określa się wszelkie odchylenia w wyprostnej postawie zdrowego dziecka i związane z tym upośledzenie sprawności fizycznej, swobody ruchów czy zdrowego chodzenia....

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi

Pojawienie się zawrotów głowy połączonych z trudnościami utrzymania równowagi lub powodujących tylko subiektywne poczucie niepewności w czasie stania lub chodzenia budzi zawsze duży niepokój....

Wady postawy u dzieci i młodzieży

Co możemy robić, aby poprawić postawę? Odpowiedź jest jedna: ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć....

Wszystko ma swój czas. Siadanie i wstawanie a wady postawy.

Wady postawy wynikające z nieprawidłowego kształtu krzywizn kręgosłupa są powszechnym schorzeniem, zarówno wśród dorosłych jak i wśród dzieci....

Porady

Liczba porad: 2.

Słabe stawy

Słabe stawy – to mój problem....

Nieprawidłowe ustawienie stóp

Mam pytanie do ortopedy....

Encyklopedia