Artykuły

Liczba artykułów: 18.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego....

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba przewlekła, której istotą jest pierwotne uszkodzenie osłonek mielinowych w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). ...

Postać móżdżkowa stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest chorobą przewlekłą przebiegającą z okresowymi rzutami i następującymi po nich okresami remisji....

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Mimo znacznego rozwoju metod obrazowych, które z powodzeniem wykorzystujemy do badań ośrodkowego układu nerwowego, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego jest nadal bardzo przydatną, a niekiedy wręcz jedyną, metodą diagnostyczną....

Wywiad z profesorem Jerzym Kotowiczem na temat stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane często dotyka młode, aktywne osoby....

Porady

Liczba porad: 1.

Leczenie stwardnienia rozsianego

Moja teściowa od kilku lat cierpi na stwardnienie rozsiane (SM)....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego

Książki