Artykuły

Liczba artykułów: 37.

Czy i dlaczego warto się odczulać?

SIT, czyli swoista immunoterapia polega na podawaniu pacjentowi małych, stopniowo zwiększanych, dawek zmodyfikowanego alergenu, na który dana osoba jest uczulona....

Wybrane choroby układu oddechowego

Układ oddechowy ma łatwy i bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym otaczającym człowieka przez drogi oddechowe: jamę nosową, gardło, krtań, tchawicę, oskrzela i oskrzeliki zakończone pęcherzykami płucnymi....

Choroby o podłożu atopowym

Choroby o podłożu atopowym, podobnie jak inne choroby alergiczne, stanowią coraz istotniejszy problem....

Porady

Liczba porad: 1.

Encyklopedia