Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Zapalenie opon i mózgu może być wywołane przez różne czynniki zakaźne, takie jak bakterie (meningokoki, pneumokoki), wirusy i pierwotniaki. W zależności od czynnika wywołującego rozwój choroby może być nagły i bardzo burzliwy (meningokoki) lub powoli postępujący i podstępny (gruźlica).
Objawy. Bardzo szybki rozwój choroby, którego pierwszym objawem może być ból głowy, jest typowy dla tzw. ropnego, czyli bakteryjnego zapalenia opon, oraz wirusowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. W typowych przypadkach obok silnych bólów głowy, nudności i wymiotów występuje też gorączka i dreszcze.
W badaniu neurologicznym stwierdza się objawy oponowe, wyrażające się odruchowym wzmożeniem napięcia mięśni przykręgosłupowych. Choremu nie można przygiąć głowy do klatki piersiowej (sztywność karku) ani unieść wyprostowanej kończyny dolnej. U części chorych szybko dołączają się zaburzenia czynności mózgu w postaci pobudzenia psychoruchowego i przeczulicy na bodźce oraz zaburzenia świadomości aż do zupełnej utraty przytomności. W razie zajęcia mózgu występują drgawki padaczkowe oraz inne objawy mózgowe.
Rozpoznanie. Podstawą rozpoznania jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym stwierdza się zwiększenie stężenia białka i liczby krwinek białych (granulocytów w przypadku ropnego zapalenia opon i limfocytów w przypadku wirusowego zapalenia opon).
Leczenie. Mimo coraz lepszych możliwości leczenia, wprowadzenia nowych antybiotyków, zapalenie opon i mózgu traktowane jest stale jako poważna choroba zagrażająca życiu chorego. Nawet w przypadkach ze stosunkowo łagodnym przebiegiem na początku choroby może dojść do powikłań, takich jak obrzęk mózgu lub stan padaczkowy, które znacznie pogarszają rokowanie.
Doc. dr hab. med. Andrzej Szczudlik, Dr med. Elżbieta Gryz, Lek. Paweł Szermer

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować