Światowy Dzień Autyzmu

Zaburzenia ze spectrum autyzmu (ASD) to heterogenna grupa zaburzeń neurorozwojowych, w których istotną rolę odgrywają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Uważa się, że odpowiedzialne za ASD struktury neuroanatomiczne i szlaki neurorozwojowe mogą ulegać uszkodzeniu w okresie wewnątrzmacicznym i (lub) wczesnym postnatalnym. Dlatego krytyczny dla rozwoju ASD jest okres przed-, w czasie oraz tuż po urodzeniu dziecka (a nawet do 3. r.ż.).
Autorzy klasyfikacji ICD-10 wyróżnili grupę całościowych zaburzeń rozwojowych (PDD), do których zaliczyli m.in. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, Retta oraz dziecięce zaburzenie dezintegracyjne.
Trudności diagnostyczne spowodowane występowaniem w obrębie PDD jednostek o nieostrych granicach rozpoznania oraz stwierdzanie u jednej osoby w różnych okresach objawów skutkujących zmianą rozpoznania doprowadziło do połączenia w klasyfikacji DSM-5 wszystkich jednostek w dużą grupę zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Twórcy tej klasyfikacji nie przewidują rozpoznawania odrębnych jednostek chorobowych. Z omawianej kategorii diagnostycznej wykluczono zespół Retta, a pewne wątpliwości budzi zaliczenie do tej kategorii dziecięcego zaburzenia dezintegracyjnego.
W DSM-5 wyróżniono 2 obszary objawów (w odróżnieniu od 3 w ICD-10), a mianowicie: przetrwałe deficyty we wzajemnej komunikacji społecznej i społecznych interakcjach (które w ICD-10 podzielone są na 2 obszary – zaburzenia komunikacji oraz interakcji społecznych) oraz ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności.
Deficyty widoczne są od wczesnego dzieciństwa, chociaż u niektórych osób do pewnego momentu się nie ujawniają (możliwości pacjenta vs. wymagania społeczne).
Twórcy klasyfikacji DSM-5 pozwalają nam na rozpoznanie ASD: z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną lub bez niej; z nieprawidłowościami w rozwoju języka lub bez nich; z towarzyszącym, dobrze znanym, medycznym, genetycznym zaburzeniem lub ekspozycją na znany czynnik środowiskowy (np. z zespołem Retta); ze współwystępującymi zaburzeniami neurorozwojowymi – psychicznymi lub behawioralnymi (np. z ADHD, tikami lub zespołem Tourette’a, zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi, zaburzeniami żywienia, snu) – oraz z katatonią.
 
Dodano: 2019-04-01

Fragment pochodzi z książki

B. Steinborn, (red. nauk.), Neurologia wieku rozwojowego, PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2017

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować